Cau caffi bar Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Hen Lyfrgell
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Yr Hen Lyfrgell ei hagor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni

Mae'n ymddangos bod y ganolfan Gymraeg newydd yng Nghaerdydd, Yr Hen Lyfrgell, yn wynebu trafferthion rhyw bum mis yn unig wedi'r agoriad swyddogol.

Mae rhaglen y Post Prynhawn ar Radio Cymru wedi darganfod y bydd y caffi bar yn y ganolfan, Amser, yn cau ar ddydd Mercher, 3 Awst, wedi i'r rheolwyr benderfynu rhoi'r gorau iddi.

Cadarnhawyd hynny gan Fwrdd Yr Hen Lyfrgell, a'u bod bellach yn chwilio i benodi partner neu bartneriaid newydd er mwyn rhedeg Amser yn barhaol.

Cafodd y ganolfan ei hagor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni wedi iddyn nhw dderbyn nawdd datblygu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r partneriaid yn talu rhent i Gyngor Caerdydd am yr adeilad, ond yn yr agoriad dywedodd arweinydd y cyngor ar y pryd, y Cynghorydd Phil Bale, mai'r nod oedd i'r ganolfan ddod yn hunangynhaliol.

Fe wnaeth y bwrdd bwysleisio y bydd gwasanaethau a chyfleusterau eraill y ganolfan yn parhau ar agor a bydd digwyddiadau yn parhau i gael eu cynnal yma, dan ofal Menter Caerdydd a'r saith partner arall.

Mae'r datganiad hefyd yn dweud eu bod yn gobeithio ailagor drysau'r Caffi Bar yn fuan wedi'r haf er mwyn i'r cyhoedd gael mwynhau pob agwedd o'r ganolfan.

Mae'r caffi a'r bar wedi bod yn ganolog i weithgareddau'r Ganolfan - yn cynnig prydau o fwyd a diodydd a gofod i'w rentu ar gyfer partïon a digwyddiadau eraill.

Er hynny, mae 'na nifer o bartneriaid eraill yn dal i ddefnyddio'r safle, gan gynnwys siop, creche ac ystafelloedd ar gyfer gwersi Cymraeg a gweithgareddau eraill.

Mewn e-bost at gyfeillion Yr Hen Lyfrgell fe ddywed prif bartner y ganolfan, sef Menter Caerdydd: "Mae'r ewyllys a'r awydd gan bartneriaid Yr Hen Lyfrgell ac rydym i gyd yn hyderus y bydd Yr Hen Lyfrgell yn mynd o nerth i nerth gyda phartner newydd y Caffi Bar.

"Yn y cyfamser gallwch ddefnyddio eich cerdyn Ffrindiau yn y siop ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra i chi o gau'r Caffi Bar dros dro.

"Hoffwn ddiolch i chi am bob cefnogaeth hyd yma a gofynnwn yn garedig i chi i barhau i gefnogi er mwyn sicrhau parhad llwyddiannus y ganolfan yn yr hir dymor."

Gofynnodd y Post Prynhawn am gyfweliad, ond doedd neb o'r Hen Lyfrgell ar gael i gael eu holi ddydd Mercher.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai mater gweithredol i bartneriaid y ganolfan yw hwn.