Cyngor Caerdydd yn trafod symud wythnos o wyliau haf

  • Cyhoeddwyd
Plentyn ar wyliauFfynhonnell y llun, Getty Images

Bydd Cyngor Caerdydd yn trafod ddydd Iau os dylid symud rhan o'r gwyliau haf er mwyn helpu rhieni i gael gwyliau teulu rhatach.

Mae'r cynghorydd Democratiaid Rhyddfrydol, Ed Bridges wedi gwneud cais i bwyllgor drafod torri'r gwyliau'n fyr i symud wythnos o wyliau i gyfnod arall o'r flwyddyn.

Dywedodd bod teuluoedd yn wynebu "penderfyniad anodd iawn" gyda'r system bresennol.

Ond mae'r cynghorydd Llafur sydd â chyfrifoldeb am addysg, Sarah Merry, wedi honni bod y mater yn fwy cymhleth na'r hyn fydd yn cael ei drafod ddydd Iau.

'Dwbl y gost'

Dywedodd Mr Bridges: "O fy mhrofiad i mae cost gwyliau yn ystod hanner tymor mis Hydref tua dwbl yr hyn fyddech chi'n ei wario ar yr un gwyliau yn ystod tymor ysgol ym mis Mai.

"Mae teuluoedd yn aml yn wynebu gorfod gwneud penderfyniad anodd iawn - ydyn nhw'n mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol a thynnu eu plant o'r ysgol, neu mewn rhai achosion dydyn nhw ddim yn mynd o gwbl oherwydd y gost."

Fel rhan o'r trafodaethau, bydd pwyllgor craffu plant a phobl ifanc yn cynnal ymchwiliad i'r mater.

Dywedodd Ms Merry bod pobl wedi gweithio'n galed i sicrhau bod tymor ysgol yn debyg ledled Cymru.

"Mae nifer o resymau am hynny," meddai. "Gall rhieni a staff fod â phlant mewn ysgolion sydd dan reolaeth awdurdodau lleol gwahanol. Mae'n gyffredin iawn."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na fydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn defnyddio pwerau gweinidogol i osod dyddiadau tymor awdurdodau lleol.