Undebau'n croesawu cynllun i orffen gwaharddiad cig

  • Cyhoeddwyd
Oen

Mae undebau ffermio yng Nghymru wedi croesawu'r newyddion bod yr Unol Daleithiau yn ystyried ymlacio cyfyngiadau ar fewnforio cig eidion a chig oen o Brydain.

Byddai'n gweld diwedd ar waharddiad ers 20 mlynedd ar gig coch Prydeinig, sy'n dyddio 'nôl i epidemig Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE).

Mae Gweinidog Amaeth Llywodraeth y DU, George Eustice wedi cadarnhau bod Adran Amaeth yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi'r cynnig i ymlacio'r cyfyngiadau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) eu bod yn croesawu'r datblygiad.

Mae disgwyl y gallai olygu £35m yn ychwanegol i economi'r DU.

Dywedodd llywydd UAC, Glyn Roberts: "Gallai hyn olygu bod cig eidion a chig oen Cymreig fod ar gael yn yr Unol Daleithiau erbyn dechrau 2017, a byddai hynny yn agor ein marchnad allforio i 300 miliwn o gwsmeriaid.

"Nawr yn fwy nac erioed o'r blaen, mae'n rhaid i ni ddarganfod marchnadoedd newydd, ac rydyn ni'n awyddus i ddatblygu cysylltiadau cryf gyda marchnad America felly mae croeso mawr i'r newyddion hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Anwen Hughes yn croesawu'r cynnig i ymlacio'r cyfyngiadau

Mae Anwen Hughes, ffermwr cig oen yn Llanarth, Ceredigion, yn allforio hanner ei chynnyrch i Ewrop ar hyn o bryd, ond dywedodd y byddai'n hwb enfawr pe bai cig oen Cymreig yn ôl ar y fwydlen yn yr Unol Daleithiau.

"Mae hyn yn enfawr," meddai. "Y cyfle i allforio cig oen i 300 miliwn o gwsmeriaid.

"Mae hi'n bwysig, yn enwedig nawr gyda Brexit, ein bod yn edrych tuag at farchnadoedd eraill."

Croesawu'r cyhoeddiad

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad ar ymlacio cyfyngiadau ar allforion ŵyn o Gymru i'r UDA.

Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru: "Mae'r newyddion fod llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ymgynghori ar newid ei reolau iechyd anifeiliaid er mwyn cydymffurfio â gwledydd eraill yn galonogol iawn.

"Bu HCC yn gweithio'n galed ers amser ar ailagor y farchnad Americanaidd. Ry'n ni wedi comisiynu ymchwil a ddangosodd fod potensial gwirioneddol i farchnata Cig Oen Cymru PGI yno, yn enwedig gyda manwerthwyr safon-uchel a chleientiaid gwasanaeth bwyd ar yr arfordir dwyreiniol.

"Mae diwydiant cig oen cynhenid yr UDA ar drai, felly mae lle yn sicr am fewnforion o safon. I Gymru'n unig, mi all y farchnad hon fod werth hyd at £20m y flwyddyn.

"Ry'n ni'n disgwyl nawr am ganlyniadau ymgynghoriad yr USDA, a rhai manylion fel archwiliadau o gyfleusterau. Ond mae hyn heb os yn gam pwysig ymlaen."