Staff y Daily Post yn streicio am newidiadau dadleuol

  • Cyhoeddwyd
Daily Post

Mae newyddiadurwyr grŵp Trinity Mirror yn y gogledd yn gweithredu'n ddiwydiannol ddydd Iau mewn ymateb i newidiadau dadleuol i'w hystafelloedd newyddion.

Mae grŵp o weithwyr yn cynnal cyfarfodydd am ddwy awr am eu bod yn dweud bod swyddi am gael eu colli a bod pwysau gwaith yn bygwth newyddiaduraeth o safon.

Mae'r staff dan sylw yn gweithio yn swyddfeydd y Daily Post yng Nghyffordd Llandudno, ac mae gweithwyr dau bapur newydd yn Newcastle yn gweithredu hefyd.

Dywedodd Trinity Mirror eu bod "wedi'u siomi" bod staff yn gweithredu'n ddiwydiannol am "newidiadau bach ond angenrheidiol".

Cyhoeddodd y cwmni ym mis Mai bod wyth o swyddi'r Daily Post "mewn perygl" fel rhan o ailstrwythuro, ond y byddai chwe rôl newydd yn cael eu creu.

'Newidiadau angenrheidiol'

Mewn datganiad, dywedodd y grwpiau sy'n gweithredu: "Mae'r newidiadau yma yn cael effaith ar ein gallu i gynhyrchu'r newyddiaduraeth o safon sydd wedi sefydlu enw da ein papurau a'n gwefannau, a'n gallu i wasanaethu ein darllenwyr a'n cymunedau."

Dywedodd llefarydd ar ran Trinity Mirror y bydd y newidiadau yn golygu mai dwy swydd fydd yn cael eu colli yn yr ystafell newyddion ac na fyddai unrhyw ddiswyddiadau gorfodol.

"Rydyn ni wedi'n siomi bod grwpiau lleol yr NUJ wedi penderfynu gweithredu'n ddiwydiannol am newidiadau bach ond angenrheidiol, sy'n hanfodol i ddatblygu ein brand."

Ychwanegon nhw eu bod wedi bod yn "agored" gyda gweithwyr ac undeb yr NUJ am y newidiadau.