Llais y Maes yn ôl gyda fformat newydd yn Y Fenni

  • Cyhoeddwyd
Eisteddfod

Bydd papur newydd digidol yr Eisteddfod Genedlaethol yn ôl eleni gyda fformat newydd ar gyfer y Brifwyl yn Y Fenni.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd wedi bod yn gyfrifol am y papur yn y gorffennol, ond eleni bydd cyfle i ddysgwyr o PeoplePlus Cymru hefyd fod ynghlwm â'r gwaith.

Mudiad sy'n cynnig swyddi dan hyfforddiant a phrentisiaethau ar ran Llywodraeth Cymru yw PeoplePlus, a'r gobaith yw y bydd y newid yn rhoi persbectif newydd ar yr ŵyl eleni.

Cafodd Llais y Maes ei sefydlu gan Brifysgol Caerdydd yn 2013 fel cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau newyddiadurol mewn ffordd ymarferol.

'Meithrin sgiliau'

Drwy gynnwys dysgwyr o PeoplePlus yn y gwaith yn yr Eisteddfod, y gobaith yw rhoi golwg newydd ar draddodiadau'r ŵyl a chreu cyfleoedd newydd i bobl ifanc sy'n chwilio am waith.

Bydd y papur yn un dwyieithog, ac mae'r trefnwyr yn gobeithio y bydd grŵp cymunedol lleol yn cymryd yr awenau wedi'r Eisteddfod a pharhau i gynnig newyddion "hyperleol" i'r ardal.

Dywedodd Shelley Bird o PeoplePlus Cymru bod hwn yn "gyfle gwych i'n dysgwyr gael profiad o fod yn rhan o rwydwaith o newyddiadurwyr digidol sy'n gweithio'n ddwyieithog yn yr ŵyl".

"Bydd ein dysgwyr yn meithrin ystod o sgiliau technegol a chymdeithasol y gallant eu defnyddio i helpu symud ymlaen yn eu gyrfaoedd o ddewis yn y dyfodol," meddai.

Ychwanegodd Emma Meese o Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd mai'r gobaith yw y bydd y myfyrwyr a'r dysgwyr yn "elwa'n fawr oddi wrth ei gilydd ac yn datblygu sgiliau newydd i helpu eu gyrfaoedd ymhellach".