Cyngor i dalu £100,000 ar ôl methu targed Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Pafiliwn

Fe fydd Cyngor Sir Fynwy yn cyfrannu £100,000 tuag at gostau Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni wedi i'r ymgyrch codi arian lleol fethu a chyrraedd eu targed.

Y nôd ariannol i'r pwyllgor gwaith lleol oedd £300,000 ond maen nhw'n brin o'r cyfanswm.

Mae trefnwyr yr ŵyl yn cydnabod bod y taged yn "uchelgeisiol".

Yn 2014, pan gytunodd Cyngor Mynwy i lwyfannu'r Brifwyl, roedd cytundeb i'r cyngor warantu unrhyw ddiffyg.

Roedd yr ymrwymiad yn rhan o gyllideb o £580,000 a glustnododd y cyngor ar gyfer costau'r Eisteddfod.

'Dathliad o'r iaith Gymraeg'

Mewn cyfweliad â Newyddion9 dywedodd arweinydd Cyngor Mynwy, y Cynghorydd Peter Fox: "Roeddem yn ymwybodol o'r cychwyn y byddai heriau ynghlwm a'r targed o godi £300,000.

"Dydi hyn ddim yn achosi pryder mawr i ni oherwydd mae hwn yn fuddsoddiad nid yn unig mewn dathliad o'r iaith Gymraeg a'r diwylliant ond hefyd yn Sir Fynwy."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elfed Roberts bod y pwyllgor gwaith wedi "ymdrechu yn galed a gweithio yn ddygn iawn"

Yn ôl amcangyfrif yr awdurdod lleol bydd hyd at £6m yn cael ei wario yn yr economi leol yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Dywedodd Prif weithredwr yr Eisteddfod Elfed Roberts: "Mi roedd y targed yn un eithaf uchelgeisiol ond chwarae teg maen nhw wedi ymdrechu yn galed a gweithio yn ddygn iawn a llwyddo, codi bron i £200,000.

"A gwneud hynny drwy gynnal gweithgareddau yn ddwyieithog a dwi'n meddwl eu bod nhw wedi gwneud yn wych."

Mae'r Eisteddfod yn dychwelyd i'r Fenni am y tro cyntaf ers 1913 ac fe fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar gaeau Dolydd y Castell rhwng Gorffennaf 29 ac Awst 6.