Cymeradwyo 17km o beilonau yng nghefn gwlad Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
peilon trydan

Mae cais i adeiladu dros 17km o beilonau i gludo trydan o fferm wynt drwy Sir Ddinbych wedi ei gymeradwyo.

Y bwriad yw adeiladu'r peilonau o Goedwig Clocaenog i is-orsaf yn ardal Glascoed ger Llanelwy.

Ond mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi cymeradwyo'r cynllun ddydd Iau.

Argymhelliad

Cwmni Scottish Power sydd eisiau adeiladu'r peilonau, i gludo trydan o fferm wynt RWE Innogy yng Nghoedwig Clocaenog i'r is-orsaf ger Llanelwy.

Roedd trigolion lleol wedi dadlau y dylid rhoi'r gwifrau dan y ddaear er mwyn amddiffyn y tirlun ac adeiladau a choedwigoedd hanesyddol.

Yn dilyn cyfnod o ymgynghori, penderfynodd yr Arolygiaeth Cynllunio i argymell cymeradwyo'r cynllun.

Ddydd Iau, fe wnaeth yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol gefnogi'r penderfyniad.