Tad yn gwadu cadw ei ferch yn garcharor yn Saudi Arabia

  • Cyhoeddwyd
Amina Al-JefferyFfynhonnell y llun, PA

Mae'r Uchel Lys yn Llundain wedi clywed bod tad sydd wedi'i gyhuddo o gadw ei ferch yn garcharor yn Saudi Arabia wedi dweud ei fod yn "ceisio ei helpu".

Dywedodd Mohammed Al-Jeffery ei fod wedi cymryd Amina Al-Jeffery, 21 oed, o Abertawe i Jeddah yn 2012 i "achub ei bywyd".

Mae Ms Al-Jeffery eisiau dychwelyd i'r DU ac yn dweud ei bod yn cael ei chadw yn Saudi Arabia yn erbyn ei hewyllys.

Mae ei chyfreithwyr wedi gofyn i'r llys i ddod i'w chymorth, ond mae ei thad yn gwadu'r honiadau.

'Eisiau helpu'

Yn ôl ei thad, roedd Ms Al-Jeffery wedi bod yn "ddiofal", yn cymryd cyffuriau, ac mae'n cyhuddo Llywodraeth y DU o "wneud dim".

Dywedodd gyfreithiwr Mr Al-Jeffery, Marcus Scott-Manderson wrth y barnwr: "Mae'r tad yn dweud heddiw nad yw eisiau trafod Amina yn dychwelyd.

"Dydi o ddim eisiau siarad, gan ddweud bod hynny oherwydd yr hyn y mae wedi'i weld yn y cyfryngau.

"Mae eisiau helpu Amina, meddai. Dywedodd ei fod wedi ei chymryd i Saudi Arabia i'w helpu."

Ffynhonnell y llun, John Allan/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn cael ei gynnal yn yr Uchel Lys yn Llundain

Yn gynharach yn y gwrandawiad, dywedodd gyfreithwyr Ms Al-Jeffery ei bod yn anodd derbyn cyfarwyddiadau ganddi, ond ei fod wedi siarad â staff yn Swyddfa Conswl Prydain yn Jeddah.

Roedd hi wedi deud wrthyn nhw ei bod wedi cael ei "chloi yn ei hystafell" gyda "bariau metel" a'u bod wedi "siafio ei phen", yn ôl ei chyfreithwyr.

Dywedodd gyfreithwyr ar ran Mr Al-Jeffery bod ei ferch wedi siafio ei gwallt ei hun, ac nad oedd o wedi ei gorfodi i wneud hynny.

Mae'r barnwr yn ystyried os dylid ei dychwelyd i'r DU, neu adael iddi gwrdd â staff yn Swyddfa Conswl Prydain heb i'w thad fod yno.

'Mewn perygl'

Ychwanegodd Mr Scott-Manderson: "Mae'r tad yn dweud bod Amina mewn perygl ym Mhrydain a bod Llywodraeth y DU wedi gwneud dim i'w helpu.

"Nid beirniadaeth o bobl Prydain yw hynny, ond mae'n dweud bod Amina yn ddiofal a dydi hi ddim yn gallu helpu ei hun, ac mae'n rhaid iddo ef ei helpu felly."

Mae'r achos yn parhau.