Pobl Maenclochog yn pleidleisio ar ddyfodol tai bach

  • Cyhoeddwyd
Tai Bach

Fe fydd pobl Maenclochog yng ngogledd Sir Benfro yn pleidleisio trwy gydol mis Awst ar ddyfodol tai bach y pentref.

Ar hyn o bryd, y cyngor cymuned lleol sydd yn gyfrifol am dalu'r costau rhedeg blynyddol o £3000.

Mae pobl y pentref yn cynnal pleidlais neu refferendwm i benderfynu a fyddan nhw yn parhau i wneud hynny neu beidio.

Mae naw o gynghorau cymuned a grwpiau cymunedol yn gyfrifol am redeg toiledau cyhoeddus yn Sir Benfro. Mae 13 o doiledau wedi cau wrth i'r Cyngor Sir geisio arbed arian.

Disgrifiad,

Aled Scourfield yn cyfweld y Cynghorydd Huw George ym Maenclochog

Yn ôl y cynghorydd sir dros yr ardal, Huw George, un opsiwn posib ydy ychwanegu £7 neu £10 i'r dreth leol i dalu am y toiledau.

Un sydd yn cefnogi'r bleidlais ydy Eifion Evans, perchennog Siop y Sgwâr ym Maenclochog:

"Dyw e ddim yn bwysig i bobl Maenclochog, ond i'r bobl sydd yn dod mewn...mae pobl yn gofyn wrtha i yn y siop a oes toiledau yn gyfleus...mae'r ardal yn un bwysig...ry'n ni ym Mro Waldo, ac mae pobl yn dod i gerdded y llwybrau."

Fe fydd y pleidleisiau yn cael eu cyfrif ar ddiwedd mis Awst, gyda'r cyngor cymuned yn ystyried dyfodol y tai bach yn yr Hydref ar ol canlyniad y bleidlais.

Disgrifiad o’r llun,
Eifion Evans