Uchel Lys yn caniatáu i Corbyn i sefyll heb gefnogaeth ASau

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
corbyn

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu bod y blaid Lafur yn iawn i ganiatáu i Jeremy Corbyn i sefyll yn y ras am yr arweinyddiaeth heb gefnogaeth aelodau seneddol Llafur.

Roedd un o gefnogwyr ariannol y blaid, Michael Foster yn herio'r penderfyniad i gynnwys Jeremy Corbyn yn awtomatig ar y papur pleidleisio.

Mae Mr Corbyn wedi croesawu'r penderfyniad y Llys gan ddweud bod yr achos wedi bod yn "wastraff o amser ac adnoddau".

Bydd yr etholiad ar gyfer yr arweinyddiaeth nawr yn parhau rhwng Jeremy Corbyn ac AS Pontypridd, Owen Smith.

Fe bleidleisiodd corff llywodraethol y blaid o 18-14 o blaid gadael i Mr Corbyn sefyll heb sicrhau cefnogaeth gan 20% o ASau ac ASEau.

'Camddehongli'r rheolau'

Wrth ddadlau ei achos ddydd Mawrth, dywedodd cyfreithiwr ar ran Mr Foster eu bod wedi "camddehongli" y rheolau.

Dan reolau'r blaid, roedd yn rhaid i Owen Smith sicrhau cefnogaeth gan 51 o ASau ac ASEau, ond fe sicrhaodd 162 o enwebiadau, ar ôl i'r ymgeisydd arall Angela Eagle dynnu allan o'r ras.

Dyw'r rheolau ar gyfer yr arweinydd presennol ddim mor glir, ac yn y llys roedd cyfreithwyr Mr Foster yn dadlau y dylai pob ymgeisydd gael eu trin yr un peth.

Ond fe fuasai wedi bod yn anodd i Jeremy Corbyn sicrhau cefnogaeth ddigonol, ar ôl sicrhau cefnogaeth gan ddim ond 40 o'i aelodau seneddol mewn pleidlais o ddiffyg hyder fis diwethaf.

Er mae'n parhau i fod a chefnogaeth gref ymysg aelodau'r balid ar lawr gwlad, fydd nawr yn cael gwneud y dewis rhwng Owen Smith a Jeremy Corbyn, gyda'r canlyniad i'w gyhoeddi ar 24 Medi.