Dechrau Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

  • Cyhoeddwyd
eisteddfod

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn dechrau nos Wener gyda chyngerdd arbennig yn y pafiliwn.

Tref Y Fenni yw cartref yr Brifwyl eleni, wrth iddi ymweld ag un o siroedd Cymru sydd â'r nifer lleiaf o siaradwyr Cymraeg.

Y tro diwethaf i'r Eisteddfod ymweld â'r Fenni oedd yn 1913 pan ennillodd Thomas Jacob Thomas y Gadair a Wil Ifan y Goron.

Dyma fydd y tro cyntaf i'r Brifwyl ddefnyddio'r pafiliwn newydd, yn lle'r babell binc fawr.

Yn ymddangos yn y cyngerdd fydd y côr meibion Only Men Aloud, yng nghwmni'r soprano Gwawr Edwards a'r actores a'r gantores Rebecca Trehearn.

Mae disgwyl i'r artistiaid berfformio cymysgedd o ganeuon traddodiadol a chlasuron newydd.