Gostyngiad yn nifer y tanau bwriadol dros 10 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Tân mewn ysgol yng Nghwmbran ym mis IonawrFfynhonnell y llun, Torfaen Council
Disgrifiad o’r llun,
Tân mewn ysgol yng Nghwmbran ym mis Ionawr

Mae'r nifer o danau a gychwynnwyd yn fwriadol mewn adeiladau a cheir, neu'r rheiny a arweiniodd at anafiadau a phobl yn cael eu hachub, wedi gostwng gan fwy na dwy ran o dair yn y 10 mlynedd diwethaf.

Cafwyd 1,371 o ddigwyddiadau yn 2015/16 o'i gymharu â mwy na 4,300 yn 2006/07.

Mae 43 o bobl wedi marw yn y cyfnod hwn o ganlyniad i'r digwyddiadau hynny sy'n cael eu galw fel "prif danau".

Yn ôl yr awdurdodau "ymwybyddiaeth ac addysg" sy'n gyfrifol am y gostyngiad.

"Rydym yn croesawu'r gostyngiad ar draws Cymru yn y nifer o danau a ddechreuwyd yn fwriadol, ond rydym yn parhau i weithio gyda gwasanaethau tân ac achub, yr heddlu, Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol i atal cynnau tân yn fwriadol," meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Mae cost tanau bwriadol i gymunedau Cymru mynd y tu hwnt i'r gost ariannol yn unig.

"Rydym yn ariannu timau atal tanau bwriadol ledled Cymru sy'n gweithio'n agos gyda chymunedau i leihau nifer yr achosion o losgi bwriadol, trwy atal pobl rhag dechrau tanau, ac yn helpu'r heddlu i ganfod y rhai sy'n gyfrifol lle bo'n briodol."

Mynd i'r afael â thanau bwriadol

Sefydlwyd Cydbwyllgor Tanau Bwriadol Cymru-gyfan (JAG) yn 2005, ac mae'n cynnwys nifer o grwpiau mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda hwy i fynd i'r afael â thanau bwriadol.

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos hefyd fod nifer y "tanau eilaidd" - sy'n ymwneud â llosgi glaswellt, sbwriel, adeiladau adfeiliedig a cherbydau sydd wedi'u gadael, yn gostwng.

Roedd 5,757 achos o'r math yma yn 2015/16 tra roedd 15,228 o ddigwyddiadau 10 mlynedd yn ôl.

Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r ffigyrau wedi cynyddu ychydig ar gyfer tanau cynradd ac eilaidd bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn cyfrif am draean o'r holl brif danau yn 2015/16, ffigwr sydd i fyny 13%, tra roedd mwy na 500 o danau eilaidd yn y 12 mis blaenorol.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae'r prif achosion i ni yn y gogledd yn ymwneud â thanau ceir."

Mae Gwasanaeth Tân De Cymru wedi cael cais i wneud sylwadau, ac nid oedd modd cysylltu â Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.