Cyfarfod i drafod dyfodol y gwaith dur

Cyhoeddwyd

Mae tua 100 o weithwyr dur Tata wedi mynychu cyfarfod ym Mhort Talbot i drafod y datblygiadau diweddaraf yn yr ymdrechion i sicrhau dyfodol y gwaith dur yno.

Mae Tata wedi rhoi gorau i'r broses o werthu ei safleoedd yng Nghymru am y tro, tra bod y cwmni yn trafod uno posibl gyda chwmni Almaeneg - ThyssenKrupp.

Daeth y cyfarfod ddydd Iau a drefnwyd gan undebau mewn ymateb i rwystredigaeth cynyddol eu haelodau am sut mae'r broses yn cael ei thrin.

Dywedodd Alan Coombes o'r Undeb Cymunedol, a chadeirydd y grŵp aml-undeb yn safle Port Talbot fod y cyfarfod wedi "mynd yn dda " a' bod yn "bwysig rhoi cyfle i bobl ofyn cwestiynau".

Dywedodd cynrychiolydd gweithiwr dur, Mark Davies: "Rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth i'r gweithlu ond ni allwn ateb eu holl gwestiynau."

"Rydym yn awyddus i dawelu meddwl y gweithlu, ac mae'r undebau yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ymladd dros y busnes."