Cyhoeddi enillydd Medal Aur Celfyddyd Gain yr Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Richard BevanFfynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Darn o'r gwaith buddugol

Yr artist amlgyfrwng Richard Bevan yw enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

Cafodd ei wobrwyo am gynhyrchu ffilmiau 16mm, lle mae'r taflunydd ei hun yn rhan ganolog o'r gwaith. Mae'n derbyn gwobr o £5,000 sydd wedi ei roi gan Ymddiriedolaeth Gelfyddyd Brycheiniog.

Mae'n hanu o Faesteg ac wedi ymgartrefu yn Llundain erbyn hyn, ac mae newydd ddychwelyd o Japan ar ôl cynnal arddangosfa yn Tokyo yn ddiweddar.

Rachel Conroy, Helen Sear ac Anthony Shapland oedd yn gyfrifol am ddyfarnu'r wobr eleni.

Dywedodd Helen Sear: "Drwy awgrym cynnil ac ambell i ddolennu delweddau, daw byd du a gwyn dieithr i'r amlwg - amser yn dal ei hun mewn gofod ffisegol, rhywbeth i'ch hoelio dan gyfaredd o'i flaen, yn hytrach na gwylio naratif yn datblygu.

"Mewn byd lle gall pawb saethu a golygu ei ffilm ei hun ar ddyfeisiau cludadwy, mae wedi gwneud y penderfyniad i weithio gyda ffilm 16mm a chynnwys y taflunydd ffilmiau yn rhan ganolog i'r gwaith pan gaiff ei arddangos.

"Nid oes angen i ni bob amser ddeall er mwyn cael profiad, a daeth gwaith Richard Bevan â mi i fan lle roeddwn yn meddwl beth allai fod yn fy wynebu. Dyma a'i gwnaeth yn enillydd amlwg i mi, y ffaith i'r gwaith, yn dawel a heb dynnu sylw, fy hudo i'w fyd."

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod

Ychwanegodd Anthony Shapland: "Roedd Richard Bevan yn ddewis ar unwaith i mi - roedd y ffilmiau cain a syml hyn, a oedd yn ymylu ar fod yn fyfyrdodau di-naratif, yn rhagorol. Maent yn fedrus ac mor agos i gerflunio a barddoniaeth ag ydynt i ddelwedd symudol."

Dywedodd Richard Bevan: "Mae gan y ffilmiau ffurfiau cymharol anghonfensiynol - rhai sy'n ddwy awr o hyd ar lŵp o fewn sinema, neu mor fyr â 13 eiliad sydd ond yn gweithio mewn oriel. Mae gan bob ffilm fan cychwyn gwahanol, er enghraifft mae yna dyndra rhwng y ddelwedd lonydd a'r symudol, mae'r ffilmiau bron yn agosach at ffotograffau na ffilmiau traddodiadol. Does ganddyn nhw ddim traciau sain, ond yn rhedeg i gyfeiliant y seiniau mecanyddol y taflunydd ffilm."

Nid yw'r artist yn ddieithr i'r Brifwyl. Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Artist Ifanc yr Eisteddfod Genedlaethol iddo ym Maldwyn yn 2003.