Rheolwr puteindai oedd 'ar ffo' wedi ei charcharu

  • Cyhoeddwyd
Diana JonesFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Diana Jones orchymyn i dalu £2.6m yn 2009

Mae dynes oedd yn rheoli nifer o buteindai cyn gadael y wlad am saith mlynedd wedi ei charcharu ar ôl dychwelyd i Brydain.

Yn 2009 cafodd Diana Jones, oedd yn rheoli puteindai yng Nghaerdydd a Swindon yn ne Lloegr, orchymyn i dalu £2.6m o'i henillion yn ôl yn ogystal â dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Ond yn hytrach na thalu, fe wnaeth Jones deithio i'r rhan o ynys Cyprus sydd dan reolaeth Twrci, oedd yn golygu na fyddai'n cael ei hestraddodi.

Mae Heddlu De Cymru nawr wedi cadarnhau bod Jones wedi ei harestio pan ddychwelodd i Brydain ym mis Mai, a'i bod hi bellach wedi dechrau dedfryd o bedair blynedd yn y carchar.

£4m o elw

Dywedodd yr heddlu bod Diana Jones wedi gwneud £4m o elw wrth reoli ei phuteindai, gan gynnwys sawl un yng Nghaerdydd.

Yn hytrach na thalu arian yn ôl fel rhan o orchymyn y llys, aeth Jones i ynys Cyprus, lle mae hi wedi bod ers saith mlynedd.

Ddydd Gwener, fe wnaeth yr heddlu gadarnhau bod Jones wedi ei harestio ym Maes Awyr Stanstead ar 19 Mai gan swyddogion o heddluoedd Cymru a Heddlu Essex.

Y gred yw bod Jones wedi dychwelyd am resymau meddygol, ond dywedodd yr heddlu ei bod wedi dechrau dedfryd o garchar ar ôl cael profion meddygol.