Mam yn cyfaddef esgeuluso tri o blant

  • Cyhoeddwyd
Llys LlandudnoFfynhonnell y llun, Google

Mae llys wedi clywed bod tri o blant wedi byw mewn amodau mor wael bod heddwas wedi gorfod gadael y tŷ i gael awyr iach.

Clywodd y llys bod y tŷ yn Sir Ddinbych yn drewi o wastraff dynol a bwyd wedi pydru, a bod cyfarpar cyffuriau o gwmpas y lle.

Mae mam y plant, nad oes modd ei henwi, wedi cyfaddef tri chyhuddiad o esgeulustod yn Llys Ynadon Llandudno.

Bydd hi'n cael ei dedfrydu yn ddiweddarach, a bydd tad y plant yn wynebu'r un cyhuddiadau.

'Dioddefaint diangen'

Dywedodd yr erlynydd John Wylde bod y tŷ mewn cyflwr oedd "bron yn amhosib byw ynddo" a'i fod yn debyg bod "dioddefaint diangen" wedi ei achosi.

Ychwanegodd bod ewythr i'r plant wedi codi pryderon a bod yr heddlu aeth i'r tŷ wedi gorfod defnyddio fflachlampau i weld gan nad oedd goleuadau'n gweithio yno.

Dywedodd Chris Dawson ar ran yr amddiffyniad bod mam y plant, oedd yn arfer defnyddio heroin, wedi cael ei tharo'n wael gyda haint dros y Nadolig, a bod ei hiechyd wedi gwaethygu.

Ychwanegodd ei bod hi "mor wael nad oedd hi'n gallu symud o'r gwely" ac felly bod hynny'n esbonio cyflwr y tŷ, a dywedodd bod y ddynes "eisiau dangos ei bod yn gallu bod yn fam dda".