Panel yn atal penodi dirprwy i Gomisiynydd Heddlu

  • Cyhoeddwyd
Arfon Jones ac Ann Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Arfon Jones wedi dewis Ann Griffith i fod yn ddirprwy iddo

Mae panel wedi gwrthod cadarnhau penodiad Dirprwy Gomisiynydd Heddlu'r Gogledd oherwydd pryderon am "ddiffyg tryloywder".

Cafodd Ann Griffith, 55, sy'n gynghorydd Plaid Cymru ar Ynys Môn, ei dewis gan y Comisiynydd newydd Arfon Jones.

Ond mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cwestiynu ymrwymiad llawn amser Ms Griffith i'r rôl.

Codwyd pryderon hefyd am "ddiffyg tryloywder" yn y broses benodi a'r ffaith na chafodd y swydd ei hysbysebu.

Fe enillodd Arfon Jones etholiad Comisiynydd yr Heddlu ar ran Plaid Cymru ym mis Mai, gan olynu'r Comisiynydd cyntaf yn y swydd Winston Roddick.

'Dim proses hysbysebu'

Mae swydd y Dirprwy Gomisiynydd yn talu cyflog o £42,000, a chan Mr Jones y mae'r hawl i wneud y penodiad.

Ond fe fynegodd rhai o'r panel bryder ar ôl i Ms Griffith ddweud y byddai'n gweithio tridiau'r wythnos yn y rôl. Ni ddywedodd chwaith a fyddai'n rhoi gorau i'w swydd fel cynghorydd yn yr etholiad y flwyddyn nesaf.

Dywedodd cadeirydd y panel, y cynghorydd Julie Fallon, bod pryder am "dryloywder" y broses benodi ac nad oedd proses hysbysebu a recriwtio wedi digwydd, er bod y bocsys cywir wedi'u ticio.

Holodd y cynghorydd Philip Evans o Gonwy sut y byddai Ms Griffith yn canfod digon o amser i wneud y swydd yn iawn a hithau hefyd yn gadeirydd ar bwyllgorau cynllunio a thrwyddedu ar Gyngor Môn.

Dywedodd Ms Griffith y byddai'n sicrhau na fyddai unrhyw wrthdaro buddiannau rhwng y swyddi, ac y byddai'n rhannu ei hamser.

Roedd dau o Aelodau Cynulliad Ceidwadol gogledd Cymru, Mark Isherwood a Janet Finch-Saunders, eisoes wedi beiriadu'r broses benodi.

'Profiad a gallu'

Mynnodd Arfon Jones, 60, ei fod wedi dewis ei ddirprwy yn seiliedig ar ei sgiliau, gwerthoedd a'i hawydd i gadw pobl ifanc allan o'r system cyfiawnder troseddol, yn ogystal â'i 30 mlynedd o brofiad o weithio â phlant ac oedolion bregus.

Ychwanegodd Ms Griffith fod ganddi'r gallu ar gyfer y swydd, a'i bod hi wedi gweithio gyda'r NSPCC am ddeng mlynedd.

Ond yn dilyn trafodaeth y tu ôl i ddrysau caeëdig ddydd Iau fe gyhoeddodd Julie Fallon na fyddai'r panel yn cadarnhau'r penodiad ac y byddai rheswm yn cael ei roi yn y saith diwrnod nesaf.

Dywedodd Ann Griffith ac Arfon Jones, fydd yn parhau i fod yn aelod o Gyngor Wrecsam tan y flwyddyn nesaf, y bydden nhw'n gwneud sylw pan oedd rheswm yn cael ei roi.