Hinkley: Pryder am oedi i gynllun Wylfa Newydd

  • Cyhoeddwyd
wylfa newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am eglurdeb na fydd oedi wrth godi atomfa newydd yng Ngwlad yr Haf yn achosi oedi i gynllun atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Cafodd cynllun Hinkley Point ei ohirio am y tro gan fod Llywodraeth y DU am oedi cyn rhoi cymeradwyaeth terfynol.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Cymru, Ken Skates, ei fod yn bryderus am yr effaith ar Wylfa, gan ddweud bod gan lywodraeth y DU "gyfrifoldeb i beidio niweidio hyder datblygwyr".

Ychwanegodd ei fod wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd perthnasol yn San Steffan, Greg Clark, i ofyn am eglurdeb.

Dywedodd AS Ynys Môn, Albert Owen: "Mae gen i bryderon am yr oedi...ond mae Wylfa Newydd yn wahanol. Mae'n gwmni preifat a does dim buddsoddi gan lywodraeth tramor.

"Fe allai Wylfa fod yn geffyl blaen gan fod Horizon/Hitachi eisoes yn symud ymlaen ar bethau fel cartrefu gweithwyr a mesurau cymunedol eraill."

Datganiad y cwmni

Yn y cyfamser mae cwmni Pŵer Niwclear Horizon, sy'n gyfrifol am gynllun Môn, wedi cyhoeddi datganiad.

"Mae holl sylw Horizon, fel arfer, ar fwrw 'mlaen gyda'n cynllun atomfa Wylfa Newydd. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar ein technoleg ar gyfer asesiad a chytuno dêl gyda'r llywodraeth sy'n rhoi pris teg a derbyniol.

"Mae asesiad ein technoleg ddewisol, UK Advanced Boiling Water Reactor, yn parhau i fod ar y ffordd i fod yn barod erbyn Rhagfyr 2017, ac rydym ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer ail ran ein hymgynghoriad cymunedol ar holl gynllun Wylfa Newydd fydd yn dechrau ar 31 Awst.

"Wedi hynny fe fyddwn ni'n cyflwyno'n prif gais cynllunio yn gynnar yn 2017 gan ddisgwyl i hwnnw gael ei gymeradwyo erbyn diwedd haf/dechrau hydref 2018.

"Rydym yn disgwyl penderfyniad am fuddsoddi yn gynnar yn 2019, a dyna pryd fydd y gwaith yn dechrau ar y safle gyda'r trydan cyntaf yn cael ei gynhyrchu erbyn canol y 2020au."