A470: Gwrthdrawiad difrifol

  • Cyhoeddwyd
damwain

Mae'r A470 wedi bod ar gau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng Dolgellau a Blaenau Ffestiniog.

Bu beic modur a thancyr mewn gwrthdrawiad rhwng yr A496 (Llanelltyd) a'r A4212 (Trawsfynydd).

Mae'r heddlu ar y safle. Bu'r ffordd ar gau yn llwyr am tua 40 munud, ond mae traffig yn medru pasio erbyn hyn ar un lôn yn unig.

Does dim manylion eto am unrhyw anafiadau.