Ffordd ar gau ar ôl gwrthdrawiad difrifol yn Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Cafodd gwasanaethau brys eu galw yn dilyn damwain ddifrifol ar ffordd yng Ngheredigion.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi cael eu galw i'r digwyddiad ar yr A487 yn Aberarth toc cyn 17:00.

Roedd dau gar yn rhan o'r gwrthdrawiad, ac mae pedwar person wedi cael eu cludo i'r ysbyty.

Mae gan un person anaf i'w cefn, ac un arall fân anafiadau. Dyw cyflwr y ddau berson arall ddim yn glir.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar y ffordd rhwng Aberaeron a Llanrhystud.

Roedd y ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod, ond mae bellach wedi ailagor.