Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn // The National Eisteddfod: Saturday's Pictures

  • Cyhoeddwyd

Mae Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau wedi cychwyn. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

The National Eisteddfod of Wales got off to a flying start on Saturday 30 July. You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website. Here are some of the day's highlights in pictures:

Disgrifiad o’r llun,
Croeso i Ddolydd y Castell, cartre'r Eisteddfod Genedlaethol am yr wythnos sydd i ddod // Welcome to Castle Meadows in Abergavenny - home of this year's National Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Dyma bafiliwn newydd yr Eisteddfod // The iconic pink Eisteddfod pavilion has been replaced by the less ostentatious 'Evolution' pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Llond troli o wobrwyon! Ond tybed pwy fydd yn cipio'r tlysau a'r cwpanau yma eleni? // A stash of shiny silverware, but who'll be lifting these top trophies this year?
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n ganmlwyddiant geni Roald Dahl eleni ac mae Gŵyl Llên Plant yr Eisteddfod yn dathlu gyda llond eirinen mawr wlanog o hwyl // To celebrate the 100th anniversary of Roald Dahl's birth, visitors to the Maes can explore inside this giant inflatable peach
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r artist Bethan Clwyd wedi creu helfa drysor yn seiliedig ar storïau Roald Dahl. Tybed pwy all ddod o hyd i'r tocyn aur? // Young visitors can also embark on a Roald Dahl-themed treasure hunt around the Maes. But who'll find the golden ticket?
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n ddiwrnod mawr i'r bandiau pres heddiw a dyma fand Saint Athan yn paratoi i fynd ar y llwyfan // RAF St Athan Voluntary Band get ready to take centre stage
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n siŵr fod gan Will Gompertz, gohebydd y celfyddydau ar gyfer y BBC, gant o mil o gwestiynau ar gyfer ei gyfaill Huw Edwards // News anchor Huw Edwards helps BBC Arts Editor Will Gompertz get to grips with all the goings-on at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Debyg fod angen pâr o ddwylo arall ar yr aelod prysur yma o'r band // This band member could do with a helping hand
Disgrifiad o’r llun,
Cwpan y gystadleuaeth gorawl yn ei chynefin naturiol a Chôr Caerdydd yn dathlu // The winners of the Choral competition celebrate in style
Disgrifiad o’r llun,
Teyrnged i'r chwaraewr pêl-droed Joe Ledley - dal yn arwr er nad yn dderwydd // An Eisteddfod tribute to Wales football star Joe Ledley
Disgrifiad o’r llun,
Daeth grŵp o gerddorion lleol at ei gilydd i ymarfer yn y Tŷ Gwerin // Local musicians came together to perform in the folk music tent
Disgrifiad o’r llun,
Mae Banjo'r labradoodle wedi dod i'r Maes gyda'i berchennog Kerry Jones i lon-gyfarth y buddugwyr // Every dog has his day and Banjo the labradoodle is lapping up his walk around the Maes with owner Kerry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o Gôr Bro Meirion yn canu'n iach // Members of the Bro Meirion choir hit the high notes
Disgrifiad o’r llun,
Eurgain, Haf a Catrin bu'n cystadlu heddiw fel rhan o grŵp Rhyfelwyr Llwythol o Ynys Môn // A tribal dance group were among the most striking of today's competitors
Disgrifiad o’r llun,
Offeryn cerdd neu geffyl ddillad? Dyna pam fod y chwaraewr tiwba wastad yn smart // An ingenious way to keep your beautiful jacket from creasing
Disgrifiad o’r llun,
A dyma'r coed yn eu cotiau amryliw hefyd // A yarn bombing display brings colour to a shady glade
Disgrifiad o’r llun,
Llaeth neu llefrith? De neu gogledd? Ry'n ni'n un teulu mawr ar y Maes! // In south Wales it's 'llaeth', in north Wales it's 'llefrith'. In English it's simply the white stuff - milk!
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl wrth ddysgu sut i chwarae'r iwcalili // Learning how to play the ukulele