Cau maes awyr Y Fali yn ystod mis Awst

  • Cyhoeddwyd
fali

Fe fydd maes awyr yr Awyrlu yn Y Fali ar Ynys Môn ar gau i bob awyren yn ystod mis Awst yn sgil gwaith datblygu gwerth £20 miliwn i ailwampio'r safle.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dweud y bydd y prosiect yn ymestyn oes y maes awyr o hyd at 25 mlynedd.

Fe fydd 11 o awyrennau Hawk T2 yn cael eu hadleoli yn safle'r Awyrlu yn Sain Tathan, Bro Morgannwg, am y tro.

Fe fydd ysgol hyfforddi hedfan rhif pedwar (4FTS) yn parhau i weithredu o'r maes awyr, yn ogystal ag ysgol hedfan hofrennyddion sgwadron 202 - gan nad oes angen llain lanio arnynt.

Fe fydd teithwyr Citywing sy'n hedfan rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn yn glanio ar safle'r Awyrlu ym Mona ar yr ynys.

Mae teithwyr yn cael eu cynghori i ychwanegu o leiaf 45 munud at eu taith, oherwydd y newidiadau dros dro.

Bydd y llain lanio yn ailagor ym mis Medi, ac mae'r prosiect adnewyddu i fod i gael ei gwblhau erbyn mis Chwefror 2017.