Cyngor Abertawe yn gofyn am farn y bobl

  • Cyhoeddwyd
Castle Square

Mae pobl yn cael eu hannog i ddweud eu dweud am gynlluniau i ailddatblygu Sgwâr y Castell yn Abertawe.

Mae'r sgwâr, a ddatblygwyd yn y 1990au, yn cael ei ystyried fel ardal "di-liw", ac mae cynghorwyr eisiau gwneud newidiadau i'w wneud yn fwy bywiog.

Mae Cyngor Abertawe bellach wedi gwahodd y cyhoedd i roi eu barn ar fannau agored cyhoeddus.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rob Stewart, y gallai canol y ddinas fod yn "ffyniannus wedi'r gwaith o adfywio".

Gall y cyhoedd gyflwyno eu barn hyd at ddydd Iau 18 o fis Awst.