Arbed gwasanaeth rheoli pla Cyngor Gwynedd

  • Cyhoeddwyd
llgodenFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae gwasanaeth rheoli pla Cyngor Gwynedd wedi ei arbed rhag cau am y tro, ond mae cynghorwyr wedi annog y cyhoedd i ddefnyddio'r uned os ydynt am weld y gwasanaeth yn parhau.

Roedd yr adran yn wynebu toriadau fel rhan o ymdrechion yr awdurdod i arbed costau yn dilyn penderfyniad i gymeradwyo gwerth £4.6m o arbedion ym mis Mawrth.

Ond mae'r cyngor bellach wedi penderfynu cadw'r uned.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, fod yr uned yn gwneud gwaith hanfodol, ond dywedodd bod angen iddynt "gynhyrchu mwy o incwm" os am oroesi.

"Wrth i'r uned rheoli pla gostio rhai degau o filoedd o bunnoedd i'r cyngor bob blwyddyn , roedd rhaid i ni ystyried y cynnig i ddiddymu'r gwasanaeth," meddai'r aelod cabinet dros gynllunio a rheoleiddio.

"A hynny er mwyn sicrhau ei dyfodol tymor hir, fodd bynnag , mae'n hanfodol bod yr uned yn cynhyrchu mwy o incwm o'r gwasanaethau maent yn eu darparu.

"Mae hefyd yn hanfodol bod trigolion Gwynedd yn gwneud defnydd llawn ohono. Os nad ydynt yn defnyddio'r gwasanaeth, yna maent yn wynebu'r risg o'i golli."

Mae'r uned hon yn cynnig cyngor am ddim ar sut i ddelio â phroblemau pla ac yn codi ffioedd am reoli rhai mathau o'r pla.