Lluniau'r Steddfod: Dydd Sul

Y lluniau gorau o ail ddiwrnod Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

All the best pictures from the second day of the National Eisteddfod. You can watch live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Lluniau'r wythnos i gyd mewn un lle // A round-up of the week's top photos

Image caption Y Fenni yn ei gogoniant o gopa'r Blorens // A beautiful bird's eye view of the Maes from the Blorenge mountain
Image caption Ymwelwyr yn cyrraedd y Maes fore dydd Sul // Visitors arriving at the Maes
Image caption Mae'n well gan eraill ymlwybro o amgylch yr ymylon // Others prefer to skirt around the edges as life beyond the Eisteddfod goes on
Image caption Paratoi ar gyfer diwrnod ar y Maes // Final adjustments before setting off around the Maes
Image caption Cyn cyffro'r cystadlu, roedd Oedfa'r Bore // Sunday at the Eisteddfod traditionally starts with the Morning Service
Image caption Cyfle i'r plant lleiaf serennu yn ystod y Pasiant Meithrin // The Eisteddfod's teeniest performers enjoy the spotlight
Image caption Ac mae'r rhieni balch wrth eu boddau gyda pherfformiad y rhai bychain // Proud parents rise to their feet
Image caption Dau gi bach - yn y coed, wrth gwrs! // Puppy power!
Image caption Cipiodd aelodau niferus Clwb Canu Cas-gwent galonnau'r dorf gyda'u perfformiad brwdfrydig ar brif lwyfan yr Eisteddfod // Eisteddfod newcomers Chepstow Community Choir stole the show with their rousing repertoire on the main stage
Image caption Swigod o Gymreictod // A bubble of Welshness
Image caption Gwenwch! Mae'n bwysig i athrawon gofnodi'r foment fawr... // A special moment captured for posterity
Image caption Mae cynllunio manwl yn hollbwysig cyn crwydro'r Maes // Time for a quick cuppa
Image caption "Ni fu i gwrs gwir serch fynd yn llyfn erioed". Cwmni Theatr Gwynllyw yn ymarfer ar gyfer y perfformiad o Breuddwyd Noswyl Ifan yn Theatr y Maes // Pupils from Ysgol Gwynllyw practice their performance of Shakespeare's A Midsummer Night's Dream
Image caption Marja Pälsi o'r Ffindir yn profi'r sbectol 360º ym mhabell Radio Cymru // Trying out the latest virtual reality technology in the Radio Cymru tent
Image caption Natalie a Macsen o Gasnewydd yn mwynhau sioe Cyw // Macsen gets to see all his favourite characters close up at S4C's 'Cyw' show
Image caption Dawnswyr Caerdydd yn y Tŷ Gwerin // Folk dancing
Image caption Uumar yn perfformio yng Nghaffi Maes B / An acoustic session at chilled-out Caffi Maes B
Image caption Dawnswyr Topaz Tribal - ond tybed beth yw 'bellydancing' yn Gymraeg? // A shimmy from the Topaz Tribal bellydancers