Dysgu Cymraeg: Corff yn annog 'cydweithio nid cystadlu'

  • Cyhoeddwyd
Efa Gruffudd Jones
Disgrifiad o’r llun,
Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

Mae angen i'r sector addysg Gymraeg i oedolion gyd-weithio, ac nid cystadlu, yn ôl prif weithredwr corff newydd.

Cafodd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ei lansio ddydd Sadwrn ar faes yr Eisteddfod Genedlethol.

Pwrpas y corff fydd cydlynu'r gwaith o ddarparu gwersi Cymraeg gyda phartneriaid ar hyd a lled Cymru.

Bydd hyn yn caniatáu iddyn nhw "siarad ag un llais", yn ôl pennaeth y corff Efa Gruffudd Jones.

Bydd y Ganolfan, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac wedi'i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cymryd cyfrifoldeb dros y maes Cymraeg i Oedolion o 1 Awst eleni.

Fe fyddan nhw'n gweithio ag un ar ddeg o ddarparwyr fydd yn gweithredu ar eu rhan ar draws Cymru: Prifysgol Bangor, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria, cwmni Popeth Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Benfro, Prifysgol Abertawe, Cyngor Bro Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Coleg Gwent a Nant Gwrtheyrn.

'Siarad ag un llais'

Yn ystod lansiad y Ganolfan ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni, dywedodd Efa Gruffudd Jones bod mudiadau dysgu Cymraeg wedi bod yn cystadlu â'i gilydd yn y gorffennol, ond ei bod hi nawr yn bryd cydweithio.

"Un o'r rhesymau pam sefydlwyd un corff cenedlaethol oedd er mwyn siarad ar ran y sector gydag un llais, ac felly mae modd gwneud partneriaethau ar lefel genedlaethol sy'n effeithio ar lefel leol," meddai'r prif weithredwr.

Ychwanegodd y byddai "dysgwyr ym mhob rhan o Gymru elwa" o gael y Ganolfan yn "rhoi arweiniad strategol" yn y maes.

"Fe fyddwn ni'n gwneud pethau er enghraifft datblygu cwricwlwm a chyrsiau newydd, a rhoi pwyslais ar adnoddau ar-lein newydd, [ac] edrych ar faterion megis Cymraeg yn y gweithle," meddai Ms Gruffudd Jones.