Gweithwyr ffatri fwyd yn protestio yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
protest

Mae gweithwyr mewn ffatri fwyd yng Nghasnewydd wedi cynnal protest yng Nghaerdydd.

Mae gweithwyr cwmni RF Brookes mewn anghydfod gyda chwmni 2 Sisters dros newidiadau arfaethedig, er mwyn cydymffurfio â'r Cyflog Byw Cenedlaethol newydd.

Dywedodd undeb yr BFAWU fod gweithwyr yn wynebu colli miloedd o bunnoedd mewn lwfansau.

Ond dywedodd cwmni bwyd 2 Sisters, ei bod yn "gamarweiniol" i wneud cysylltiad rhwng cytundeb cyflog newydd â'r isafswm cyflog newydd.

Mae gweithwyr RF Brookes, sy'n seiliedig yn Nhŷ-du, Casnewydd, yn gwneud prydau parod ar gyfer siopau M&S, ac fe gafodd y brotest ei chynnal tu allan i'r siop yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Dywedodd Gary Johnston, ysgrifennydd rhanbarthol y BFAWU, fod y staff "ddim yn barod i sefyll yn ôl, a gweld eu safon byw yn dirywio oherwydd trachwant dros elw".

Dywedodd llefarydd ar ran 2 Sisters: "Byddai cysylltu hyn â'r cyflog byw yn hollol anghywir ac mae'n gamarweiniol.

"Mae trafodaethau i gyd yn rhan o sgyrsiau blynyddol safonol sydd gennym gydag undebau yn ein holl safleoedd ar draws y DU - a tydi'r sefyllfa hon ddim yn wahanol."

"Mae'r pecynnau newydd a gynigir i'r gweithwyr yn cynrychioli codiadau cyflog ar gyfer y mwyafrif helaeth o'r 934 o weithwyr ar y safle", ychwanegodd y llefarydd.