Gwrthdrawiad angheuol: Arestio gyrrwr fan

  • Cyhoeddwyd
ryan draper

Mae gyrrwr fan wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth ac anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus, ar ôl i gerddwr gael ei ladd yn Sir y Fflint.

Bu farw Ryan Draper, 27 oed, o Gaerwys, yn dilyn y gwrthdrawiad, ac mae ei gariad yn parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty yn Stoke wedi iddi hithau gael ei tharo hefyd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 00:46 ddydd Sadwrn ar ffordd y B5122 yng Nghaerwys, Sir Y Fflint, ger cyffordd 34 yr A55.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad, ond bu farw Mr Draper yn y fan a'r lle.

Mae gyrrwr fan Vauxhall Combo, 42 -mlwydd-oed, yn parhau i fod yn y ddalfa.

Dywedodd teulu Mr Draper mewn datganiad: "Mae Hilary a David Draper, a'u mab Joshua, yn drist iawn o fod wedi colli mab a brawd cariadus. Mae Ryan wedi ei gymryd oddi wrthym mewn ffordd mor sydyn a thrasig.

"Roeddem yn ei garu yn fawr iawn, ac fe fydd bob amser yn ein calonnau. Gweddïwn hefyd y bydd ei gariad yn gwneud adferiad llawn."

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad.