Llafur: 'Methu ennill Etholiad Cyffredinol'

  • Cyhoeddwyd
Jeremy Corbyn a Owen Smith

Ni all un o'r ddau sy'n rhedeg y ras ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid Lafur ennill Etholiad Cyffredinol gyda'u hagenda ar hyn o bryd, medd un o gynghorwyr mwyaf profiadol y blaid.

Fe fydd Jeremy Corbyn ac Owen Smith yn cymryd rhan mewn dadl fyw ddydd Iau, fel rhan o'r ymgyrch ar gyfer arweinyddiaeth y blaid.

Mae Russell Goodway, cyn arweinydd gyda Chyngor De Morgannwg a Chyngor Caerdydd, wedi dweud fod angen i Lafur symud yn ôl i'r tir canol.

Ond dywedodd AC Llafur, Mike Hedges, fod y "tir canol" wedi achosi i'r blaid golli pleidleiswyr.

Dywedodd Mr Goodway wrth raglen y Sunday Supplement ar BBC Radio Wales nad yw'n credu y byddai'n gweld llywodraeth Lafur arall yn ystod ei oes.

Dywedodd: "Rwy'n credu ein bod wedi dysgu'r wers dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill etholiadau drwy feddiannu'r tir canol yng ngwleidyddiaeth Prydain... ac mae'r tir canol hwnnw wedi symud tuag at y blaid Geidwadol ac mae'n rhaid i ni ei gael yn ôl.

"Dydw i ddim yn siŵr fod gan rywun sy'n erlyn yr un agenda [â Jeremy Corbyn] gydag unrhyw gyfle gwell o ennill etholiad, ac yn arbennig [agenda] sy'n ymddangos i fod yn ymrwymedig i addo ail refferendwm ar yr UE.

"Roedd pobl yn ein cadarnleoedd, yn ein hardaloedd craidd, yn pleidleisio yn eu niferoedd i adael yr undeb, a chredaf fod hynny'n awgrymu nad ydym am ennill y bobl hynny yn ôl trwy addo refferendwm arall ar y mater.

'Neges gul'

"Mae'r neges sy'n cael ei gyflwyno gan Jeremy Corbyn a'i gefnogwyr, yn neges mor gul, nes ei fod yn gadael cymaint o bobl yn y blaid yn teimlo nad yw'n eu cynrychioli."

"Os bydd y blaid yn cael ei hollti oherwydd hyn, a dwi'n gobeithio na fydd hynny'n digwydd, rwyf yn meddwl bydd y blaid Lafur yn diflannu, fel sydd wedi digwydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol."

Dywedodd AC Dwyrain Abertawe, Mike Hedges, ei fod yn cytuno gyda safiad Mr Goodway ar refferendwm yr UE.

"Ni allaf feddwl am ffordd well o golli cefnogaeth nifer o gefnogwyr Llafur na drwy geisio cynnal ail refferendwm." Meddai.

Ond ychwanegodd: "Yn 2010 a 2015, fe gollwyd yr etholiadau hynny oherwydd dylanwad Blair/Brown/Milliband ar y blaid.

"Rydym wedi colli nifer enfawr o bleidleiswyr yn yr etholiad diwethaf, ac mae'n rhaid i ni eu hennill yn ôl, drwy ddweud 'nid ydym i gyd yr un fath, rydym yn mynd i wneud rhywbeth gwahanol'.