Addasu nofel i ffilm yn broses 'anodd' meddai'r awdures

  • Cyhoeddwyd
LlyfrgellFfynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ffilmio yn digwydd yn y llyfrgell genedlaethol

Mae awdures Y Llyfrgell sydd hefyd wedi creu'r sgript ar gyfer y ffilm wedi dweud fod y broses wnaeth bara chwe mlynedd wedi bod yn un 'anodd'.

Nos Lun fe fydd y ffilm yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Nghymru, a hynny yn sinema'r Fenni.

Fe enillodd Fflur Dafydd wobr Goffa Daniel Owen am y llyfr yn 2009.

Er bod y nofelwraig wedi arfer addasu nofelau Cymraeg i'r Saesneg roedd newid ei gwaith ei hun ar gyfer sgript ffilm yn broses newydd meddai: "Mae addasu fe yn yr un iaith ond cyfrwng gwahanol bron yn fwy anodd.

Disgrifiad,

Fflur Dafydd yn trafod y ffilm, Y Llyfrgell

"Os ti yn meddwl ambiti'r ffaith fod nofel yn gallu bod mor hir, mor gymhleth, mor aml haenog a pan mae'n dod i ffilm mae gyda ti 90 munud i gyflwyno dy stori di.

"Beth oedd yn rhaid neud oedd anghofio am yr isblotiau, anghofio am yr elfen yma bod hi wedi gosod yn y dyfodol a'i bod hi ychydig bach yn absẃrd achos ni'n trio neud thriller trwy wneud hi'n ffilm."

Mae'r llyfr yn olrhain hanes efeilliaid sy'n ymchwilio i farwolaeth eu mam ond mae wedi ei seilio yn y dydd. Roedd yn rhaid newid hynny i'r nos ar gyfer y ffilm a newid agweddau eraill:

"Wrth i ti neud y gwahaniaeth yna rhwng dydd absẃrd a nos real mae'n sydyn iawn yn ffilm hollol wahanol i'r llyfr.

Ymateb y Cymry

"Felly dw i'n gobeithio bydd y gynulleidfa yn maddau i fi am newid gymaint ond dyna beth yw gofynion y cyfrwng, yn enwedig os ti eisiau neud ffilm gyffro, lle ti eisiau pobl ar flaen eu seddau nhw.

"Sdim amser gyda ti i roi areithiau hir iddyn nhw yn siarad am ddiwylliant Cymru a dyfodol llenyddiaeth neu bydde pobl yn cwympo i gysgu!"

Disgrifiad o’r llun,
Fe enillodd Fflur Dafydd Wobr Goffa Daniel Owen am y nofel yn 2009

Er ei bod hi wedi gweld y cynhyrchiad terfynol dyw hi ddim wedi gwneud hynny gyda chynulleidfa Gymraeg eto, hynny yw tan nos Lun: "Mae gweld e gyda dy gynulleidfa dy hunan, dw i'n teimlo bod hwnna mynd i fod yn wefr.

"Fydd e hefyd yn rhywbeth fyddai yn teimlo yn nerfus amdano cynt achos ti mynd i glywed nhw yn ebychu neu ti mynd i glywed nhw yn chwerthin neu ddim yn chwerthin. Felly mae'n mynd i fod yn brofiad rhyfedd ond pleserus dw i'n gobeithio."

Bydd y ffilm yn teithio i wahanol leoliadau yng Nghymru ac ar draws y ffin a maes o law bydd yn cael ei dangos ar S4C.