Addysgu'r ifanc am ffilmiau Cymru: nod Sinemaes

  • Cyhoeddwyd
sinemaes

Ffordd i bobl ifanc gael gwybod am yr holl ffilmiau sydd wedi eu creu dros y blynyddoedd yw un o'r rhesymau pam bod sinema wedi cyrraedd maes yr eisteddfod eleni.

Dyna ddywed Hannah Raybould, Cyfarwyddwr Bafta Cymru.

Mae'r Sinemaes yn bartneriaeth rhwng gwahanol gyrff gan gynnwys S4C, TAC, Canolfan Ffilm Cymru, Gorilla.

Yn ôl Hannah Raybould mae hefyd yn gyfle i wneud mwy na jest dangos ffilmiau: "Falle bod rhywun newydd ymddeol a bod ganddyn nhw syniad am sgript ffilm neu rywun sydd yn yr ysgol ac eisiau gwybod am y cyfleoedd sydd yn y diwydiant, neu rywun sydd eisiau gweithio fel dyn neu ddynes camera a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

"Felly mae'n gwneud synnwyr bod gennym ni le i bobl sydd eisiau gwybod mwy am ffilm, teledu a gemau, bod nhw'n gallu dod a ffeindio allan mwy ar y maes."

Mae'r rhaglen o ffilmiau fydd yn cael eu dangos yn amrywiol meddai ac yn cynnwys y "ffilm hynaf rydyn ni yn ymwybodol ohono fo o Gymru" sef 1898, ffilmiau newydd, pennod gyntaf cyfres 2 o'r ddrama deledu Parch a darllediad sgript o fywyd Tony ac Aloma.

Mi fydd yna weithdai hefyd yn ystod yr wythnos i blant ac i bobl ifanc sydd â diddordeb yn y maes.

Y diwydiant gemau yn tyfu

Mae'n dweud bod y sin yn iach gyda nifer o geisiadau dogfen a ffeithiol wedi cyrraedd y tro yma ar gyfer gwobrau Bafta Cymru ond mae yna ddiwydiant arall hefyd yn esblygu: "Rydan ni yn ymwybodol bod 'na ryw 42 o gwmnïau gemau yng Nghymru. Hwn ydy'r diwydiant sydd yn tyfu gyflymaf ar hyn o bryd."

Mae Hannah Raybould yn cydnabod bod y syniad yn dal i fodoli bod yn rhaid cael cysylltiadau i weithio yn y diwydiant ond mae'n dweud bod yn gyfleoedd ar gael i rai sydd eisiau torri trwodd:

"Mae o dal yn wir fod ti angen nabod pobl achos dydy o ddim yn ddiwydiant sydd rili yn hysbysebu swyddi.

"Mae pobl yn mynd o un swydd i'r llall achos maen nhw yn mynd i'r swydd nesaf. Ond y peth pwysig yw bod o ddim mor anodd i gyrraedd y pwynt lle ti'n adnabod pobl."