Lladrad mewn lloches i gathod

  • Cyhoeddwyd
cath

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi lladrad mewn lloches i gathod yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Fe gafodd dau ddyn eu harestio ar ôl y digwyddiad yn lloches Tŷ Nant, yn y Cymer am 19:50 ddydd Sadwrn.

Mae'r lladrad wedi arwain at nifer o gathod yn mynd ar goll, ac mae un wedi cael ei ganfod yn farw.

Dywedodd llefarydd ar ran lloches: "Mae ein holl waith caled wedi cael ei ddinistrio."

Ychwanegodd y llefarydd: "Maent wedi torri i mewn i'r ystafell ar gyfer cathod hŷn, ac mae'r rhan fwyaf o'r cathod oedd yno, nawr ar goll/wedi'i ddwyn.

"Daethpwyd o hyd i un gath wedi ei lladd yn y lôn, a dim ond un gath arall sydd wedi dod i'r fei."

Cadarnhaodd Heddlu De Cymru eu bod wedi arestio dau ddyn, a bod y ddau yn y ddalfa ar hyn o bryd.