Cyfnod 'hanfodol' ar gyfer teledu yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
teledu

Fe fydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal trafodaeth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ynghylch y 'teledu traddodiadol', a hynny wrth i arferion gwylio'r genedl droi'n fwyfwy digidol.

Bydd y drafodaeth - 'Tynged Teledu: ydy'r oes ddarlledu yn dirwyn i ben?' - yn cael ei chynnal ym mhabell Prifysgol Caerdydd brynhawn Llun.

Y Gyflwynwraig a Golygydd y rhaglen Heno,, Angharad Mair, fydd yn cadeirio'r drafodaeth, ac ymysg y rhai a fydd yn cymryd rhan mae:

  • Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, sy'n gyfrifol am ddarlledu
  • Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth a Digidol, BBC Cymru
  • Ian Jones, Prif Weithredwr S4C
  • Huw Rossiter, Rheolwr Materion Cyhoeddus ITV Cymru
  • Liz Saville Roberts AS, Pwyllgor Materion Cymreig

Mae'r drafodaeth hon yn cymryd lle wrth i Lywodraeth y DU baratoi i gynnal arolwg annibynnol ar S4C ac ailstrwythuro'r BBC yn 2017.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Alun Davies AC, y Gweinidog sy'n gyfrifol am ddarlledu, fod corff annibynnol newydd yn cael ei sefydlu i gynghori ynghylch dyfodol y cyfryngau a darlledu yng Nghymru.

Dywedodd Mr Davies: "Y cwestiwn sy'n wynebu darlledwyr yw sut y gellir ymdopi â'r newidiadau hyn sy'n achosi straen enfawr ar adnoddau a strategaethau buddsoddi.

"Nid oes un ateb hawdd i'r cwestiwn hwn, ond mae'n rhaid parhau i wasanaethu'r gwylwyr ffyddlon a'u harferion hwy yn ogystal â chadw pethau'n gyfoes ar gyfer pobl ifanc a thechnoleg, sy'n newid yn barhaus.

"Mae penderfyniadau allweddol i'w gwneud ynghylch darlledu dros y misoedd a'r blynyddoedd sydd i ddod; bydd ein trafodaethau agos â Siarter newydd y BBC yn parhau, ac wrth gwrs bydd yr arolwg annibynnol ar S4C yn 2017."

'Corwynt o newidiadau'

Dywedodd Pennaeth Strategaeth a Digidol BBC Cymru, Rhys Evans, fod darlledwyr yn wynebu "corwynt" o newidiadau.

Ond ychwanegodd at hynny y gallai teledu traddodiadol ddal ei dir, a chynnig modd unigryw o ddod â chymunedau ynghyd, fel y gwelwyd â chynulleidfaoedd yng Nghymru'n gwylio gemau pencampwriaeth Ewro 2016.

Meddai, "dyma gyfnod hanfodol, ac mae'n rhaid i ddarlledwyr ystyried sut rydym yn gwasanaethu ein cynulleidfaoedd â disgwyliadau'n amrywio mewn gwahanol gyfryngau."

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, y byddai arolwg Llywodraeth y DU ar y darlledwr Cymraeg yn canolbwyntio ar ei gylch gorchwyl, trefniadau ariannu a strwythurau llywodraethu, ac mai'r gobaith yw "gosod sylfaen i'r gwasanaeth ar gyfer y 10 i 20 mlynedd nesaf".

"Fel rhan o hyn bydd angen ystyried y math o wasanaeth aml-gyfrwng y bydd siaradwyr Cymraeg ei angen yn y dyfodol," meddai.