Lluniau'r Steddfod: Dydd Llun // The Eisteddfod in pictures: Monday

Diwrnod y coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod yn llawn cystadlu yn y Steddfod. Dan Green o Gaerdydd yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw. Am fwy o'r Eisteddfod, ewch i'n hadran arbennig ar Cymru Fyw.

The crowning ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod of Monmouthshire.Our guest photographer on Monday in Abergavenny was Dan Green.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Lluniau'r wythnos i gyd mewn un lle // A round-up of the week's top photos

Image caption Trueni nad oes ymbarél sbâr // The procession of the Gorsedd of Bards crosses the Eisteddfod field
Image caption Morwyn y Fro yw Rebeca Rhydderch-Price, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gwynllyw // Rebeca Rhydderch-Price from Abergavenny is 'Maid of the Area'
Image caption Dyma Eisteddfod gyntaf Geraint Lloyd Owen fel Archdderwydd // The Archdruid is the head of the Gorsedd of Bards
Image caption Yn y Babell Lên cynhaliwyd y seremoni oherwydd y glaw // The green robes represent members who specialise in the arts
Image caption Cefin Roberts yn codi'r canu // Actor, musician and choir conductor Cefin Roberts in full swing
Image caption Gavin Rhydfelen (Gavin Ashcroft) a Menna Tomos // 'Cerdd dant' is a traditional form of Welsh song accompanied by the harp
Image caption Munud i feddwl // Members in white robes have won awards at the Eisteddfod
Image caption Yr Arwyddfardd a Cheidwad y Cledd yn arwain yr osgordd // Dyfrig ab Ifor and Robin McBryde, Wales rugby forwards coach, lead the procession
Image caption Diolch am yr ymbarél! // A quiet word
Image caption Dewi Corn a Paul Corn Cynan // Trumpeters Dewi and Paul
Image caption Y ddawns flodau // The flower dance is one of the most popular traditions of the crowning ceremony
Image caption Y bardd buddugol yn codi // The winning bard rises to her feet
Image caption Elinor Gwynn yw bardd coronog Eisteddfod 2016 // Elinor Gwynn is this year's crowned bard at the National Eisteddfod
Image caption Cefn llwyfan ar ddiwedd y seremoni // And... relax!