Lluniau'r Steddfod: Dydd Llun // The Eisteddfod in pictures: Monday

  • Cyhoeddwyd

Diwrnod y coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod yn llawn cystadlu yn y Steddfod. Dan Green o Gaerdydd yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw. Am fwy o'r Eisteddfod, ewch i'n hadran arbennig ar Cymru Fyw.

The crowning ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod of Monmouthshire.Our guest photographer on Monday in Abergavenny was Dan Green.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Trueni nad oes ymbarél sbâr // The procession of the Gorsedd of Bards crosses the Eisteddfod field
Disgrifiad o’r llun,
Morwyn y Fro yw Rebeca Rhydderch-Price, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gwynllyw // Rebeca Rhydderch-Price from Abergavenny is 'Maid of the Area'
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Eisteddfod gyntaf Geraint Lloyd Owen fel Archdderwydd // The Archdruid is the head of the Gorsedd of Bards
Disgrifiad o’r llun,
Yn y Babell Lên cynhaliwyd y seremoni oherwydd y glaw // The green robes represent members who specialise in the arts
Disgrifiad o’r llun,
Cefin Roberts yn codi'r canu // Actor, musician and choir conductor Cefin Roberts in full swing
Disgrifiad o’r llun,
Gavin Rhydfelen (Gavin Ashcroft) a Menna Tomos // 'Cerdd dant' is a traditional form of Welsh song accompanied by the harp
Disgrifiad o’r llun,
Munud i feddwl // Members in white robes have won awards at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Yr Arwyddfardd a Cheidwad y Cledd yn arwain yr osgordd // Dyfrig ab Ifor and Robin McBryde, Wales rugby forwards coach, lead the procession
Disgrifiad o’r llun,
Diolch am yr ymbarél! // A quiet word
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Corn a Paul Corn Cynan // Trumpeters Dewi and Paul
Disgrifiad o’r llun,
Y ddawns flodau // The flower dance is one of the most popular traditions of the crowning ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Y bardd buddugol yn codi // The winning bard rises to her feet
Disgrifiad o’r llun,
Elinor Gwynn yw bardd coronog Eisteddfod 2016 // Elinor Gwynn is this year's crowned bard at the National Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Cefn llwyfan ar ddiwedd y seremoni // And... relax!