Lladrad lloches i gathod: Cyhuddo dau lanc

  • Cyhoeddwyd
cath

Mae dau lanc wedi cael eu cyhuddo mewn cysylltiad â lladrad mewn lloches i gathod yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cafodd tair cath eu darganfod yn farw tra bo tri arall wedi cael eu darganfod yn ddiweddarach yn iach yn dilyn y digwyddiad ddydd Sadwrn.

Mae'r ddau lanc, 15 a 18 oed, wedi'u cyhuddo o ladrad a chreu difrod troseddol.

Dywedodd y lloches bod chwe chath yn parhau ar goll.

Mae gwefan i godi arian i'r lloches wedi casglu bron i £9,000 mewn llai na deuddydd.