Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Sul

  • Cyhoeddwyd
Bundy-Davies, Thomas, Jones, DaviesFfynhonnell y llun, Getty Images
line break

Rhwyfo

Enw: Victoria Thornley

Camp: Parau rhwyfo - ras ail gyfle

Dyddiad geni: 30 Tachwedd, 1987

Man geni: Llanelwy

Anrhydeddau: Efydd ym Mhencampwriaethau'r Byd 2011 a Phencwmpwriaethau Ewrop 2015

Y cyn farchog a model oedd y person cyntaf i ennill medal ar ôl graddio o gynllun rhwyfo 'Cewri Chwaraeon' pan fu hi'n fuddugol ym Mhencampwriaethau dan-23 y Byd yn 2009. Bydd hi'n rasio gyda Katherine Grainger, sy'n amddiffyn y fedal aur wnaeth hi ennill yn Llundain.

Enw: Chris Bartley

Camp: Pedwarawd pwysau ysgafn - Ras ail gyfle

Dyddiad geni: 2 Chwefror, 1984

Man geni: Wrecsam

Anrhydeddau: Pencwmpwr y Byd 2010, medal arian yng Ngemau Olympaidd 2012

Mae'r gŵr 32 oed wedi bod yn rhan o bedwarawd Prydain ers 2009 ac roedd yn rhan o'r tîm wnaeth fethu allan ar fedal aur o lai nag eiliad yng ngemau Llundain. Bartley, wnaeth astudio bioleg ym Mhrifysgol Nottingham, yw un o rwyfwyr mwyaf profiadol carfan Prydain.

Nofio

Enw: Georgia Davies

Camp: 100m dull cefn - Rownd gyntaf a'r rownd gynderfynol

Dyddiad geni: 11 Hydref, 1990

Man geni: Llundain (wedi'i magu yn Abertawe)

Anrhydeddau: Aur yn y 50m dull cefn yng Ngemau'r Gymanwlad 2014, pencampwr Ewrop yn ras gyfnewid gymysg 4x100 ym Mhencampwriaethau Ewrop

Gyda'i ras orau, y 50m dull cefn, ddim yn rhan o'r gemau, bydd Davies yn gorfod rasio yn y 100m. Bydd hi'n gobeithio gwneud y rownd derfynol yn y ras honno ac yn anelu am fedal yn y ras gyfnewid.

Enw: Chloe Tutton

Camp: 100m dull broga - Rownd gyntaf a'r rownd gynderfynol

Dyddiad geni: 17 Gorffennaf, 1996

Man geni: Pontypridd

Anrhydeddau: Pencampwr ras gyfnewid gymysg 4x100m ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016

Ar ôl gwneud ei hymddangosiad rhyngwladol cyntaf yng Ngemau'r Gymanwlad 2014, mae Tutton wedi cael blwyddyn lwyddiannus gan ennill tlws 200m dull broga Prydain. Bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn y gystadleuaeth yn Rio.

Enw: Jazz Carlin

Camp: 400m dull rhydd - Rownd gyntaf a'r rownd derfynol

Dyddiad geni: 17 Medi, 1990

Man geni: Swindon (i rieni Cymraeg)

Anrhydeddau: Pencampwr 800m dull rhydd yng Ngemau'r Gymanwlad a Phencampwriaethau Ewrop 2014

Carlin yw'r Gymraes gyflymaf erioed yn y 200m, 400m ac 800m dull rhydd ac fe wnaeth hi ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf yn 15 oed. Yn 2014 daeth hi'r nofwraig gyntaf i ennill medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad ers Pat Beavan yn 1974. Mae hi'n gefnogwr Manchester United ac yn hyfforddwr personol cymwys. Dyma fydd ei Gemau Olympaidd cyntaf a bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn ei ras orau, yr 800m.

Rygbi 7-pob-ochr

Enw: Jasmine Joyce

Gemau: Prydain v Canada a rownd yr wyth olaf

Dyddiad geni: 9 Hydref, 1995

Man geni: Tyddewi

Joyce yw'r unig chwaraewr o du allan i Loegr yng ngharfan 7-pob-ochr merched Prydain. Cafodd hi ei galw i garfan Cymru ar ôl creu argraff i Bontyclun a'r Scarlets, ac mae hi wedi cymryd seibiant o'i hastudiaethau prifysgol i ganolbwyntio ar ei gyrfa rygbi.