Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Iau

  • Cyhoeddwyd
Bundy-Davies, Thomas, Jones, DaviesFfynhonnell y llun, Getty Images
line break

Seiclo

Enw: Elinor Barker

Camp: Ras ymlid tîm - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 7 Medi, 1994

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr ras ymlid tîm Ewrop a'r Byd 2013 a 2014, medalau arian ac efydd yng Ngemau'r Gymanwlad 2014

Mae Barker yn ymuno â charfan ras ymlid tîm llwyddiannus iawn gyda Laura Trott a Joanna Rowsell-Shand. Fe fydden nhw'n gobeithio amddiffyn eu medal aur o gemau Llundain ond yr Unol Daleithiau yw'r ffefrynnau. Hi yw'r aelod ieuengaf o dîm seiclo Prydain a dechreuodd hi'r gamp yn 10 oed fel nad oedd hi'n gorfod mynd i'w gwersi nofio.

Enw: Ciara Horne

Camp: Ras ymlid tîm - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 17 Medi, 1989

Man geni: Sir Warwig (tad o Benarth)

Anrhydeddau: Pencampwr ras ymlid tîm y Byd 2014 ac Ewrop 2014 a 2015

Yn nofiwr a chystadleuydd treiathlon addawol pan yn ifanc, fe wnaeth Horne ymuno â'i thîm seiclo cyntaf yn 2009 cyn dod yn rhan o Raglen Seiclo Cymru yn 2012. Bu hi'n cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014. Wedi'i geni i fam Wyddelig a thad o Benarth, mae ganddi radd mewn ffisiotherapi o Brifysgol Birmingham.

Enw: Owain Doull

Camp: Ras ymlid tîm - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 2 Mai, 1993

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr ras ymlid tîm Ewrop 2013, 2014 a 2015

Mae'r gŵr 23 oed yn rhan o dîm sy'n amddiffyn eu medal aur o gemau Llundain, a dynion Prydain yw'r ffefrynnau i wneud hynny. Fe wnaeth y Cymro Cymraeg, oedd yn gobeithio bod yn ddyn tân pan yn ifanc, roi'r gorau i'w obeithion o chwarae rygbi ar y lefel uchaf i ymuno ag Academi Seiclo Prydain yn 14 oed.

Jiwdo

Enw: Natalie Powell

Camp: -78 cilogram - Rownd gyntaf hyd at y rownd derfynol

Dyddiad geni: 16 Hydref, 1990

Man geni: Llanfair-ym-muallt

Anrhydeddau: Pencampwr Gemau'r Gymanwlad a Grad Prix Astana 2014

Powell fydd y Gymraes gyntaf i gystadlu yn y jiwdo mewn Gemau Olympaidd ar ôl curo Gemma Gibbons, wnaeth ennill medal arian yn Llundain, i'r safle yn nhîm Prydain. Fe wnaeth hi ddechrau cystadlu yn y gamp ar ôl cael ei chyflwyno iddo gan ffrindiau ysgol.

Rhwyfo

Enw: Victoria Thornley

Camp: Parau rhwyfo - Rownd derfynol

Dyddiad geni: 30 Tachwedd, 1987

Man geni: Llanelwy

Anrhydeddau: Efydd ym Mhencampwriaethau'r Byd 2011 a Phencwmpwriaethau Ewrop 2015

Y cyn farchog a model oedd y person cyntaf i ennill medal ar ôl graddio o gynllun rhwyfo 'Cewri Chwaraeon' pan fu hi'n fuddugol ym Mhencampwriaethau dan 23 y Byd yn 2009. Bydd hi'n rasio gyda Katherine Grainger, sy'n amddiffyn y fedal aur wnaeth hi ennill yn Llundain.

Hwylio

Enw: Hannah Mills

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 29 Chwefror, 1988

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr y Byd dosbarth 420 yn 2006 a dosbarth 470 yn 2012, arian yn nosbarth 270 yng Ngemau Olympaidd 2012

Roedd Mills a'i phartner, Saskia Clark ar drywydd medal aur yn Llundain cyn iddyn nhw orffen yn ail olaf yn y ras derfynol gan eu gadael gydag arian. Fe wnaeth hi ddechrau hwylio yn wyth oed, a hi yw'r ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.

Enw: Chris Grube

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 22 Ionawr, 1985

Man geni: Caer

Anrhydeddau: Efydd yn rownd Miami yng Nghwpan y Byd 2014

Cafodd Grube ei adael allan o'r garfan ar gyfer gemau Llundain ar ôl i Luke Patience a Stuart Bithell, wnaeth ennill medal arian, gael eu dewis o'i flaen. Collodd ei le yng ngharfan Prydain yn 2014 oherwydd cyfres o ganlyniadau gwael, cyn cael ei baru gyda Patience ym mis Ionawr 2016 ar ôl i Elliot Willis dynnu allan oherwydd problemau iechyd.

Nofio

Enw: Jazz Carlin

Camp: 800m dull rhydd - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 17 Medi, 1990

Man geni: Swindon (i rieni Cymraeg)

Anrhydeddau: Pencampwr 800m dull rhydd yng Ngemau'r Gymanwlad a Phencampwriaethau Ewrop 2014

Carlin yw'r Gymraes gyflymaf erioed yn y 200m, 400m ac 800m dull rhydd ac fe wnaeth hi ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf yn 15 oed. Yn 2014 hi oedd y nofwraig gyntaf i ennill medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad ers Pat Beavan yn 1974. Mae hi'n gefnogwr Manchester United ac yn hyfforddwr personol cymwys. Dyma fydd ei Gemau Olympaidd cyntaf a bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn ei ras orau, yr 800m.

Enw: Chloe Tutton

Camp: 200m dull broga - Rownd derfynol

Dyddiad geni: 17 Gorffennaf, 1996

Man geni: Pontypridd

Anrhydeddau: Pencampwr ras gyfnewid gymysg 4x100m ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016

Ar ôl gwneud ei hymddangosiad rhyngwladol cyntaf yng Ngemau'r Gymanwlad 2014, mae Tutton wedi cael blwyddyn lwyddiannus gan ennill tlws 200m dull broga Prydain. Bydd hi'n gobeithio cipio medal yn y gystadleuaeth yn Rio.

Rygbi 7-pob-ochr (o bosib)

Enw: James Davies

Gemau: Gêm gynderfynol a'r ffeinal

Safle: Blaenasgellwr

Dyddiad geni: 25 Hydref, 1990

Man geni: Caerfyrddin

Anrhydeddau: Enillydd plât pencampwriaeth 7-pob-ochr Dubai 2012

Y blaenasgellwr 25 oed ydi brawd canolwr Cymru a'r Llewod, Jonathan Davies. Ei lysenw ydi 'Cubby' am mai llysenw ei frawd ydi Jon 'Fox' am fod eu rhieni yn arfer rhedeg tafarn Fox & Hounds ym mhentref Bancyfelin. Fe wnaeth cyn gapten tîm 7-pob-ochr Cymru greu argraff yn y Pro12 y tymor diwethaf ac roedd yn anlwcus i beidio bod yn rhan o'r garfan ar gyfer y daith i Seland Newydd ddechrau'r haf.

Enw: Sam Cross

Gemau: Gêm gynderfynol a'r ffeinal

Safle: Wythwr

Dyddiad geni: 26 Awst, 1992

Man geni: Y Fenni

Roedd yr wythwr 23 oed yn arfer chwarae pêl-droed i Went a rygbi'r gynghrair i Gymru. Mae ar gytundeb gydag Undeb Rygbi Cymru i chwarae i'r tîm 7-pob-ochr, ac mae wedi ennill 100 o gapiau. Bu'n chwarae i Brifysgol Met Caerdydd wrth astudio ysgoloriaeth mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer.