Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Sul

  • Cyhoeddwyd
Bundy-Davies, Thomas, Jones, DaviesFfynhonnell y llun, Getty Images
line break

Hwylio

Enw: Hannah Mills

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 29 Chwefror, 1988

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr y Byd dosbarth 420 yn 2006 a dosbarth 470 yn 2012, arian yn nosbarth 270 yng Ngemau Olympaidd 2012

Roedd Mills a'i phartner, Saskia Clark ar drywydd medal aur yn Llundain cyn iddyn nhw orffen yn ail olaf yn y ras derfynol gan eu gadael gydag arian. Fe wnaeth hi ddechrau hwylio yn wyth oed, a hi yw'r ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.

Enw: Chris Grube

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 22 Ionawr, 1985

Man geni: Caer

Anrhydeddau: Efydd yn rownd Miami yng Nghwpan y Byd 2014

Cafodd Grube ei adael allan o'r garfan ar gyfer gemau Llundain ar ôl i Luke Patience a Stuart Bithell, wnaeth ennill medal arian, gael eu dewis o'i flaen. Collodd ei le yng ngharfan Prydain yn 2014 oherwydd cyfres o ganlyniadau gwael, cyn cael ei baru gyda Patience ym mis Ionawr 2016 ar ôl i Elliot Willis dynnu allan oherwydd problemau iechyd.

Seiclo

Enw: Becky James

Camp: Ras sbrint - Rownd gyntaf a rownd y 32 olaf

Dyddiad geni: 29 Tachwedd, 1991

Man geni: Y Fenni

Anrhydeddau: Pencampwr rasys keirin a sbrint y Byd 2013

James oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill pedair medal yn un Bencampwriaeth y Byd yn 2013, ac mae hi'n cystadlu yn y ras sbrint wnaeth ei arwr, Victoria Pendleton ennill medalau aur ac arian ynddi yn 2008 a 2012. Roedd James yn farchog brwd pan yn ifanc a hi yw'r pumed ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.