Rhybudd Comisiynydd am drethi uwch i ariannu'r heddlu

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Bydd rhaid i drethdalwyr dalu am hanner cyllideb £119m yr heddlu erbyn 2021, yn ôl Comisiynydd Heddlu Gwent.

Dywedodd Jeff Cuthbert y bydd yr arian sy'n dod i'r heddlu o dreth y cyngor, yn debygol o gael ei gynyddu bob blwyddyn i sicrhau gwasanaethau cynaliadwy.

Y gred yw bod Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu sefyllfa debyg, gyda threthdalwyr lleol yn cyfrannu tua 50% i'w heddluoedd.

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb y Swyddfa Gartref.

'Dim dewis'

Mae Heddlu Gwent eisoes wedi torri lefelau staffio o 16% rhwng 2012 a 2015.

Dywedodd Mr Cuthbert na fyddai'n cynyddu'r taliad i'r heddlu heb esboniad, ond nad oedd ganddo "fawr o ddewis" os yw toriadau'r Swyddfa Gartref yn parhau.

Os fydd toriadau'n parhau ar yr un lefel, dywedodd y bydd tua 50% o gyllideb Heddlu Gwent yn dod gan y trethdalwr mewn pum mlynedd, o'i gymharu a 30% yn 2008.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Cuthbert y byddai'n rhaid cynyddu trethi yn y dyfodol

Dywedodd: "Rwy'n deall nad oes neb eisiau talu mwy o drethi, treth cyngor neu daliad yr heddlu.

"Ond os yw Llywodraeth y DU yn parhau a'u toriadau i'r grant canolog fydd gennym ddim dewis ond gofyn i'r boblogaeth leol wneud cyfraniad pellach."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y byddai'r newid yn annog y cyhoedd i gyfathrebu mwy gyda'r heddlu, a lleisio'u barn am flaenoriaethau lleol.

'Gwthio' i gyfeiriad tebyg

Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn rhagweld y bydd bron i hanner o'i gyllideb o £47m yn dod gan y cyhoedd erbyn 2019.

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisoes yn derbyn 45% o'i gyllideb gan y cyhoedd.

Ychwanegodd Comisiynydd Heddlu'r De, Alun Michael, ei fod o hefyd yn "cael ei wthio" i gyfeiriad tebyg.

"Mae toriadau'r Swyddfa Gartref yn dreth ar drethdalwyr lleol, rydyn ni wedi torri 'nôl ym mhob rhan o'n gwaith," meddai.

Mae BBC Cymru wedi cysylltu gyda'r Swyddfa Gartref i ofyn am ymateb.