Maeres Y Fenni yn olrhain hanes ei theulu gyda llysgennad

  • Cyhoeddwyd
Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
AS Mynwy David Davies, Maer a Maeres Y Fenni a Llysgennad Ariannin

Mae Maeres Y Fenni wedi bod yn olrhain hanes un o'i rhieni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol gyda Llysgennad Ariannin.

Roedd tad Sheila Woodhouse, A M Baxendale, yn dod o Bahia Blanca yn Ariannin a bu yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dyma'r tro cyntaf i'r Llysgennad Renato Carlos Sersale di Cerisano ymweld â'r Brifwyl, a daeth y gwahoddiad i'r ddau gwrdd gan Aelod Seneddol Mynwy, David Davies.

Fe ddangosodd Ms Woodhouse ddogfennau adnabod ei thad i'r llysgennad ac mae wedi dangos "diddordeb mawr" yn yr hanes a dywedodd ei fod yn barod i roi help llaw i'r faeres olrhain hanes ei choeden deulu.

Tra yng Nghymru yn ystod y rhyfel fe wnaeth tad Ms Woodhouse gyfarfod ei mam.

Ar ôl byw yn Ariannin am gyfnod symudodd y ddau yna i'r Fenni.

Dywedodd Ms Woodhouse: "Cefais i fy ngeni yma, ond roedd gan fy nhad wastad gysylltiad teuluol gydag Ariannin ac fe aeth yn ôl yno'n amlach ar ôl iddo ymddeol.

"Felly mae'r cysylltiad wastad wedi bod yno a bu'n braf iawn cyfarfod y llysgennad heddiw.

"Fe wnaeth fy ngŵr a minnau gymryd y cyfle i ymweld ddwy flynedd yn ôl ac mae wedi fy annog i ddarganfod mwy am fy nheulu.

"Mae gen i gefnder yn Buenos Aires, mae yna wastad gysylltiad wedi bod ac rwy eisiau gwneud coeden deuluol nawr.

"Fe wnes i ddangos dogfennau fy nhad iddo a dywedodd [y llysgennad] os oeddwn eisiau help gyda darganfod hanes fy nheulu y byddai'n fwy na pharod i helpu."