Cyflwyno technoleg arloesol i helpu babanod bregus

  • Cyhoeddwyd
ambiwlans awyr

Bydd Ambiwlans Awyr Cymru yn dechrau defnyddio blychau gofal dwys newydd dros yr wythnosau nesaf gan fanteisio ar dechnoleg sydd ymhell ar y blaen o'r hyn sydd ar gael yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

Mae'r elusen yn dweud y bydd yn eu galluogi i drosglwyddo babanod bregus rhwng ysbytai llawer yn gynt.

Ar hyn o bryd ambiwlans ar y ffordd byddai'n gwneud taith fel hyn.

Mae'r gwasanaeth wedi defnyddio blychau incubator i gario babanod ar eu hofrenyddion ers 2013, ond fe fydd y blychau newydd yn cysylltu â chyfarpar sydd eisoes yn yr hofrennydd, gan gynnig gwres ac ocsigen i'r cleifion bychain am y tro cyntaf.

Yn ogystal â hynny mae siambr y blychau yn dryloyw sy'n golygu bod modd monitro cyflwr babanod wrth hedfan.

Disgrifiad,

Blychau i gludo plant bregus

Cyfrannu at y broses ddylunio

Fe aeth meddygon o Gymru i'r Swistir i gyfrannu at y broses o ddylunio'r teclyn newydd, ac ar gost o £70,000, mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi prynu dau flwch.

Fe fyddan nhw'n cael eu defnyddio yn hofrennydd newydd Ambiwlans Awyr Cymru, y pedwerydd sydd ganddyn nhw erbyn hyn.

Mae'r blychau'n pwyso 100kg, mae angen offer arbennig i'w dal yn eu lle ar yr hofrennydd ac mae angen dau berson i'w cario oddi ar y cerbyd.

Ers mis Ebrill 2015, mae doctoriaid ymgynghorol wedi ymuno â chriwiau'r Ambiwlans Awyr.

Yn ôl Dr Dindi Dill, Cyfarwyddwr dros dro y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru): "Fe fydd y blychau gofal dwys newydd yn gwella gallu timau EMRTS i roi gofal i fabanod sy'n cael eu geni yn eu cartref neu yn yr ysbyty."

Ychwanegodd bod yna "gydnabyddiaeth bod rheoli tymheredd yn hynod o bwysig ar gyfer y grŵp yma o gleifion" a'i fod e felly yn "croesawu'r gallu i gario'r blychau newydd ar wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru".

Ar ôl i'r criwiau gael eu hyfforddi, fe fydd y blychau yn cael eu defnyddio fel rhan o arbrawf hyd at ddiwedd 2016.