Ydi Rio'n barod? Argraff Catrin Heledd

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Catrin yn Copacabana

Dwi 'di bod ar hediad BA249 ers wyth awr bellach. Dwi ddim yn gallu teimlo fy nhraed ond dwi'n weddol sicr eu bod nhw dal 'na.

Ges i rwbeth a oedd yn dynwared risotto i dê a dwi 'di gwylio tair ffilm (un wael, un weddol...a gwmpes i gysgu yn ystod y drydedd, dim ond i ddeffro wedi clywed swn fy rhochian fy hun).

Y tu ôl i fi, mae tri aelod o dîm gymnasteg Prydain yn eistedd 'di cyffroi'n lan.

Mae'r Arglwydd Seb Coe 'ma rhwle hefyd, ond 'dwi'n ame falle bod e'n cael eistedd yn agosach at flaen yr awyren na fi, ac yn y sêt drws nesa', ma na sylwebydd o Sweden yn swatio ac yn swoto - yn boddi mewn nodiadau cyn iddi ddechrau traethu ar yr hwylio ymhen wythnos.

'Ryn ni gyd yn barod ar gyfer Gemau Olympaidd 2016 yn Rio ond y cwestiwn mawr - a ydy Rio yn barod amdanom ni?

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Dewch i ni fynd nôl i 2009. Rio yn swyno'r byd ac yn curo Madrid er mwyn cynnal y gemau 'ma. Yn ôl llywydd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol ar y pryd Jacques Rogge doedd yna'r un gwendid yn eu hymgyrch.

Saith mlynedd yn ddiweddarach a mae pethau yn dra gwahanol. Nid y Caipirinha a Copacabana sy'n hawlio'r penawdau ond yn hytrach poeni am y pryfed 'ryn ni. Y mosgitos sydd ar y meddwl a Zika sy'n stori.

Byddech chi'n meddwl taw ond yn Rio ma'r mosgito yn mwynhau. Ond mae'n broblem ehangach na hynny.

Flordia y man diweddara' i ganfod achosion. Ychydig yn eironig o bosib o ystyried faint o olffwyr sy'n ymgartrefu yno - ond sy 'di gwrthod dod i gystadlu yn Rio.

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd does dim angen poeni. Fydd hynny ddim yn atal y miloedd ar filoedd o ymwelwyr fydd yn tyrru 'ma, gan gynnwys fi, rhag ei morio hi mewn DEET. Rhag ofn.

Nid dyna'r unig ben tost i Frasil. Mae tim Awstralia yn anhapus, y pentre athletwyr yn annerbyniol ac yn anorffenedig medden nhw.

Dyna i chi ddiogelwch wedyn - y bygythiad terfysgol a'r tor cyfraith a thrais.

Straeon am athletwyr yn cael eu mygio â chyllyll. Mae'r heddlu a'r fyddin yn bla ar gornel bob stryd, tawelu meddyliau yw eu tasg.

A beth am Rwsia a'r sgandal gyffuriau? Faint o ddifrod mae hynny di gwneud i'r parti Olympaidd? Yn eironig, gyda'r chwyddwydr ar y cystadlu, falle taw dyma fydd y gemau "glanaf" eto.

Hud a lledrith y digwyddiad

Teg dweud nad yw popeth yn ei le yma eto. Mae'r system drafnidiaeth yn gwegian, ac ambell i leoliad ddim yn barod.

Ond cofiwch 'nôl i Athens yn 2004. Oriau yn unig cyn bod yr adeiladau i fod wedi eu cwblhau doedd dim tô ar gartre y cystadlaethau pêl fas.

Ac yn Llundain bedair blynedd yn ôl, roedd 'na boeni diangen gyda'r ddinas sy'n gyfarwydd â gwgu am unwaith yn gwenu.

Y neges, mae 'na ben tost bob tro o gynnal carnifal fel hyn. Mae'n rhan o hud a lledrith y digwydd.

Wedi'r llanast fe fydd y llwyddiant yn hawlio'r penawdau gyda'r perfformiadau yn y pwll neu ambell i fuddugoliaeth yn y Felodrom yn arwain at yr ansicrwydd yn troi'n angof.

Y gwir amdani? Does dim ots a ydy Rio yn barod. Erbyn nos Wener fe fydd yn rhaid agor drysau'r parti. Parti lle ma biliynau ar draws y byd wedi eu gwahodd, a'r Cymry yng nghanol y croeso.