Mwy o Gymry Specsi

  • Cyhoeddwyd

Oes angen sbectol arnoch chi i ddarllen Cymru Fyw? Fedrwch chi adnabod rhai o'r Cymry adnabyddus yma sydd yn eu gwisgo?

Mae angen sbectol gre i ddarllen yr holl sgriptiau drama 'na dros y blynyddoedd. Pwy bia'r sbectol?

Be di'ch barn chi am y sbectol hon. Mae'n help i ddarllen y papurau Sul hefyd. Sbectol pwy?

Mae'r gantores ifanc hon yn cael gyrfa lachar yn barod. Pwy sydd tu ól i'r sbectol?

Bydd yr academydd hwn yn ddyn prysur y flwyddyn nesaf? Sbectol pwy?

Ydy hwn yn gwisgo ei sbectol tra mae'n gyrru, gyrru, gyrru? Pwy sy'n cuddio tu ôl i'r sbectol?

Mae angen sbectol glir i gadw trefn ar ei chyd aelodau. Sbectol pwy?

Ai yng Nghwmderi y cafodd y cyn-siopwr hwn ei sbectol gyntaf? Pwy bia'r sbectol?

Wnaeth hwn redeg i Paris i gael prawf llygaid? Sbectol pwy?

Mae 'na lu o gymeriadau yn cuddio tu ôl i'r sbectol hon. Pwy bia'r sbectol?