Pwyllgor yn awgrymu darlledu Newyddion 6 i Gymru

  • Cyhoeddwyd
BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Pwyllgor Seneddol yn credu y dylai gwylwyr yn yr Alban gael eu newyddion eu hunain am 6 o'r gloch

Mae pwyllgor seneddol wedi awgrymu y dylai'r BBC newid eu rhaglenni newyddion ar BBC One, gan ystyried rhaglenni newyddion am 18:00 ar gyfer Cymru a'r Alban.

Mae'r Pwyllgor Seneddol ar Ddarlledu wedi cyhoeddi eu hymateb i'r Papur Gwyn ar ddyfodol y BBC, dogfen sy'n amlinellu rôl y BBC ar gyfer y dyfodol.

Yn ôl y pwyllgor mae dadl gref dros newid yr arlwy teledu am 18:00 yn yr Alban, ac fe ddylid bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer newyddion am 18:00 o'r wlad honno.

Byddai'r rhaglen newyddion yn cael ei chyflwyno o'r Alban, yn cyfuno straeon o'r Alban gyda straeon Prydeinig a rhyngwladol.

Yn siarad ar BBC Radio Wales, fe gadarnhaodd cadeirydd dros dro y pwyllgor, Damian Collins AS, y byddai'r pwyllgor yn ystyried yr un egwyddor ar gyfer BBC Cymru hefyd.

Mewn ymateb dywedodd Suzy Davies AC, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar ddarlledu: "Mae'r BBC wedi siarad am eu dymuniad i fod yn fwy atebol i holl wledydd y DU, ac mae'n hanfodol bod bwrdd newydd y BBC yn cofleidio hyn. Mae angen clywed llais Cymru, a chael dylanwad.

"Bach iawn o sôn sydd yn yr adroddiad sydd yn benodol am ddarlledu yng Nghymru y tu hwnt i fwriad BBC Alba i gael yr un statws a S4C.

"Wrth i'r drafodaeth ar gyfer rhaglen newyddion ar gyfer yr Alban gael lle blaenllaw, mae'n bwysig bod ystyriaethau tebyg ar gyfer Cymru gael eu trafod, gan gynnwys Newsnight ar gyfer Cymru, wrth i ni gesio cael mwy o gynrychiolaeth ar gyfer newyddion a materion cyfoes o Gymru."