Rio: Rhwyfwr o Gymru allan o'r Gemau

  • Cyhoeddwyd
Graeme ThomasFfynhonnell y llun, Getty Images

Daeth y newyddion creulon na fydd y rhwyfwr Graeme Thomas yn medru cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Rio oherwydd salwch.

Mae hynny'n golygu mai 23 o gystadleuwyr fydd gan Gymru ym Mrasil bellach.

Deellir bod Thomas, 27 oed, wedi mynd yn sâl gyda feirws tebyg i'r ffliw wedi iddo gyrraedd Rio ddydd Sadwrn, 30 Gorffennaf.

Gan y bydd ei gystadleuaeth yn dechrau ar 6 Awst, mae wedi gorfod ildio i gyngor meddygol a thynnu allan o'r Gemau.

Dywedodd Thomas, sydd wedi ennill medal ym Mhencampwriaeth y Byd ddwywaith: "Saith mlynedd o ymroddiad ac mae'r cyfan drosodd cyn i mi ddechrau.

"Dydw i ddim yn cytuno gyda'r penderfyniad - dydw i ddim yn credu y byddai unrhyw un yn fy esgidiau yn gwneud - oherwydd fel athletwr rydych chi bob tro yn cefnogi'ch hunan.

"Rwy'n dymuno'r gorau i fy nghyfeillion a'r criw yn y Gemau. Rwy'n dal i gredu y gallan nhw ennill hebdda i."

Bydd Jack Beaumont yn cymryd lle Thomas yn y tîm rhwyfo, a dywedodd Sir David Tanner, arweinydd rhwyfo Team GB: "Er ein bod yn croesawu Jack i'r tîm, mae'r penderfyniad yn un gafodd ei wneud gyda chalon drom gan fod Graeme wedi gweithio mor galed i fod yma ac wedi bod yn aelod cryf o'r criw."