Ffoaduriaid: Cynghorau Cymru'n ymateb

  • Cyhoeddwyd
Teulu Alrariees
Disgrifiad o’r llun,
Teulu Alrariees o Syria ar faes yr Eisteddfod

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLLC) wedi amddiffyn y cymorth sydd ar gael i ffoaduriaid o Syria, wedi i adroddiad gan bwyllgor seneddol yn San Steffan ddweud nad oedd llawer o awdurdodau'n gwneud digon.

Dywedodd adroddiad y Pwyllgor Materion Cartref bod pump o'r 22 cyngor yng Nghymru wedi derbyn cyfanswm o 78 o ffoaduriaid erbyn mis Mawrth eleni.

Mae'r llywodraeth wedi gosod nod o dderbyn 20,000 o ffoaduriaid o Syria erbyn 2020.

Yn ôl CLLC mae 100 yn fwy wedi dod i Gymru ers i'r ffigyrau gael eu llunio.

Y pum awdurdod sy'n cael eu henwi yn yr adroddiad yw:

  • Caerffili - 7
  • Ceredigion - 10
  • Castell-nedd Port Talbot - 27
  • Abertawe - 24
  • Torfaen - 10

Fe ddywed yr adroddiad: "Mae'n glir o'r ystadegau sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar bod angen i fwy o awdurdodau lleol gyfrannu er mwyn darparu lloches, gan gynnwys i ffoaduriaid o Syria.

"Mae awdurdodau wedi'u rhannu'n ddwy ar hyn o bryd, gyda rhai yn darparu cymorth i ffoaduriaid o Syria, ac eraill ddim."

'Mater o frys'

Ond mynnodd CLLC bod awdurdodau Cymru wedi chwarae rôl lawn, a'u bod hefyd yn gorfod cynllunio am broses hir-dymor.

Dywedodd llefarydd y grŵp, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Mae mwy o gynghorau Cymru yn barod i dderbyn ffoaduriaid wrth i'r cynllun ledled y DU fynd yn ei flaen dros y misoedd a blynyddoedd nesaf.

"Mae ein cynghorau yn gweithredu fel mater o frys gydag ystod eang o bartneriaid cenedlaethol, ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo i baratoi cymunedau Cymraeg i gynorthwyo pan fydd ffoaduriaid yn cyrraedd eu hardaloedd nhw."