Gwahardd nyrsys am gofnodion ffug

  • Cyhoeddwyd
LLysFfynhonnell y llun, BBC/Wales News
Disgrifiad o’r llun,
Lauro Bertulano, Natalie Jones a Rebecca Jones

Mae tair nyrs wedi eu gwahardd am oes rhag nyrsio am ffugio cofnodion meddygol yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont.

Clywodd tribiwnlys yng Nghaerdydd fod Rebecca Jones, Lauro Bertulano, a Natalie Jones wedi ffugio cofnodion am lefelau siwgr yng ngwaed cleifion oherwydd "diogi".

Oherwydd ymddygiad y nyrsys bu'n rhaid i'r cleifion aros am oriau cyn i brofion gwaed go iawn gael eu cynnal.

Y llynedd fe garcharwyd Rebecca Jones am wyth mis, a Lauro Bertalota am bedwar mis, am y drosedd o esgeulustod bwriadol.

Cafodd y nyrs arall, Natalie Jones, orchymyn cymunedol.

Saith mis ar ôl yr achos llys fe gynhaliwyd tribiwnlys proffesiynol gan banel o'r Cyngor Nyrsio Bydwragedd.

Dywedodd cadeirydd y panel Helen Potts: "Mae dyfarniadau fel hyn yn ergyd at galon y berthynas rhwng y nyrs a'r claf, mae'n tanseilio hyder y cyhoedd mewn nyrsys.

"Roedden nhw wedi ymddwyn yn anonest dros gyfnod hir o amser."

Fe gynhaliwyd ymchwiliad gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a'r heddlu yn dilyn pryderon am gofnodion meddygol yn Ward 2 yr Ysbyty.

Roedd angen profion gwaed cyson ar rai o'r cleifion yno.

Clywodd y llys fod un claf, a oedd yn dioddef o ddiabetes, wedi cael saith cofnod ffug ar ei nodiadau o fewn naw diwrnod.