Gwobrwyo Dysgwr y Flwyddyn 2016

  • Cyhoeddwyd
Dysgwr y FlwyddynFfynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol

Fe fydd noson wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn yn cael ei gynnal yn y Fenni nos Fercher.

Mae pump wedi bod yn cystadlu ar gyfer y wobr eleni.

Enwau'r rheiny ddaeth i'r brig eleni yw Rwth Evans o Gaerdydd, Rachel Jones o Lanfair-ym-muallt, Naomi O'Brien o Fedlinog, Sarah Reynolds o Gaerfyrddin a Hannah Roberts o Frynmawr.

Merch fferm o Lanfair-Ym-Muallt yw Rachel Jones, sy'n dal i fyw ar fferm y teulu yn Llanafan Fawr.

Mae teulu Naomi o dras Tseiniaidd ac mae dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd hunaniaeth ganddi.

Daeth Hannah at y Gymraeg drwy ddamwain pan oedd adref un haf o'r brifysgol ac yn chwilio am "rhywbeth i'w wneud".

Mae Sarah wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua saith mlynedd, ac wedi llwyddo i gyhoeddi nofel.

Mae Rwth yn defnyddio'i sgiliau Cymraeg yn wirfoddol gyda'r RNIB drwy recordio adnoddau Cymraeg i blant dall.

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Elwyn Hughes, Sandra De Pol ac Angharad Mair.

Fe fydd yr ennillydd yn derbyn tlws arbennig a gwobr ariannol o £300, ac fe fydd y pedwar arall yn y rownd derfynol yn derbyn tlysau a £100 yr un, hefyd yn rhoddedig gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent.