Archif S4C ar gael i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  • Cyhoeddwyd
archifFfynhonnell y llun, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 100 o raglenni ar gael i fyfyrwyr a staff

Fe fydd myfyrwyr sy'n astudio yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gallu defnyddio rhaglenni o archif S4C ar gyfer eu hastudiaethau yn y dyfodol.

Fe fydd adnodd newydd yn cael ei lansio ddydd Mercher ar Faes y Brifwyl, sy'n caniatáu i fyfyrwyr a staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wylio a defnyddio rhaglenni'r sianel drwy Lyfrgell ar-lein y Coleg.

Mae'r cynllun yn rhan o bartneriaeth rhwng S4C, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Asiantaeth Recordiadau Addysgiadol.

Y gobaith yw hwyluso mynediad y defnyddwyr at storfa fawr o raglenni archif y sianel.

Ymhlith y rhaglenni sydd ar gael i fyfyrwyr yn y Llyfrgell ar-lein mae'r gyfres Gwlad Beirdd, sy'n trafod gwaith a phrofiadau rhai o'n beirdd mwyaf, y cyfresi hanes Tywysogion a Lleisiau'r Rhyfel Mawr, gwyddoniaeth Corff Cymru, a thaith ar hyd rhai o afonydd eiconig y byd yng nghyfres Yr Afon.

'Ffordd wych o ddysgu'

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "Mae rhaglenni teledu yn ffordd wych o ddysgu am y byd o'n cwmpas ac mae archif S4C yn drysorfa genedlaethol gyda dros dri degawd o raglenni yn cofnodi pob agwedd o fywyd y genedl ac mae diolch i'r sector cynhyrchu am hynny.

"Gosod addysg fel un o gonglfeini ein strategaeth ddigidol yw un o'r amcanion a gyhoeddwyd yn ein dogfen Edrych i'r Dyfodol ym mis Tachwedd y llynedd."

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fe all staff y Coleg wneud ceisiadau am raglenni a chyfresi o'r archif er mwyn "cyfoethogi profiadau eu myfyrwyr ac at ddibenion gwaith ymchwil".

Ar hyn o bryd, mae dros 100 o raglenni ar gael i fyfyrwyr a staff drwy fewngofnodi i Lyfrgell ar-lein y Coleg.

Mae'r rhaglenni yma wedi eu dewis i gyd-fynd â phynciau ac astudiaethau perthnasol myfyrwyr y Coleg a bydd y nifer sydd ar gael yn cynyddu gydag amser.