Cylchgrawn newydd i ysgogi papur newydd dyddiol Cymraeg?

  • Cyhoeddwyd
Papur newydd

Mae un o olygyddion cylchgrawn Cymraeg newydd yn gobeithio bydd dyfodiad y cylchgrawn yn annog eraill i sefydlu papur newydd dyddiol Cymraeg.

Dywedodd Owen Martell: "Bydden ni'n hapus iawn tase pobl yn darllen ein cylchgrawn ni ac yn meddwl falle bod 'na le i bapur newydd Cymraeg.

"Ni ddim yn mynd i fynd ar ôl y ddadl yna yn llwyr ond wy'n credu bod yna angen a bod yna awydd i ddarllen stwff sydd yn perthyn i ni."

Owen Martell a Sioned Puw Rowlands yw golygyddion y cylchgrawn O'r Pedwar Gwynt sydd wedi lansio ar faes y brifwyl ddydd Mercher. Bydd yn cael ei gyhoeddi deirgwaith y flwyddyn a'r gobaith hefyd ydy darparu cynnwys wythnosol ar y we.

Cylchgrawn sydd yn "canolbwyntio ar lyfrau ac ar syniadau," ydy o meddai: "Dw i'n darllen llwyth o bethau am wahanol bynciau yn Saesneg, yn Ffrangeg ac wedyn meddwl pam na fydden ni yn darllen yr un math o bethau a mynd ati i drio cael yr un math o drafodaethau, yr un math o ymwneud a phynciau."

Mae'n dweud nad ydy pobl Cymru yn cael "chware teg" o ran y cyfryngau a bod hyn wedi dod i'r amlwg yn ystod y refferendwm diweddar ar aelodaeth Ewrop.

Dyna un o'r rhesymau pam bod yna angen nawr am bapur newydd Cymraeg meddai: "Dyw'r pethau sydd yn wir yn Lloegr, mewn rhannau helaeth o'r Lloegr ganol, jest ddim yn berthnasol i Gymru.

"Ac fe welon ni ffrwyth hynny yn y refferendwm. Mi welon ni bobl yn pleidleisio mewn mannau fel y cymoedd am resymau oedd a'r nesa peth i ddim i wneud gyda'u bywydau nhw."

Mae'n dweud y bydd O'r Pedwar Gwynt yn cyfrannu at drafodaethau am y byd sydd o'n cwmpas fel y cwestiynau sydd wedi codi yn sgil y refferendwm.

Dywed bod dyfodol y cylchgrawn yn dibynnu ar ba mor apelgar ydy o i'r darllenwyr: "Yn ei hanfod dyw e ddim yn gymhleth. Os oes yna rywbeth sydd yn cyffroi ac yn mynd i annog pobl i ymwneud ag e, fe wnawn nhw ymwneud ag e."